Ventilatsiooni roll viiruse levikul

Lisaks maskide kandmisele on koroonaviiruse levimisel siseruumides olulisel kohal ka ventilatsioon. Hea ventilatsioon tagab parema õhutavuse ja seeläbi ei ole viiruse levimus nii suur. Siseõhu puhastamiseks on võimalik kasutada näiteks plasmatehnoloogiat. 

Üha enam on leidnud kinnitust siseõhus pikka aega püsivate aerosoolide roll SARS-CoV-2 viiruse levikul. Projektis uuritakse plasmatehnoloogia rakendamisvõimalusi siseõhu puhastamiseks respiratoorsetest viirustest, sh koroonaviirusest. Õhupuhastusseade võimaldab õhust aerosoole mehaaniliselt eemaldada ning aerosoolides olevaid viiruseid kahjutuks teha. Samuti võib tehnoloogia osutuda sobivaks juba kasutuses olevatel filtritel põhinevate õhupuhastusseadmete hooldamisel.

Ventilatsiooni roll viiruse levikul

Loe teadusprojektist lähemalt Eesti Teadusinfosüsteemist.