Kui hoolid faktidest ja teaduspõhisest arutelust, siis küsi:

Eksperdid

Siit leiate ekspertide kontaktid, kes on vajadusel nõus kommenteerima tõstatatud teemasid. Ekspertide kontaktid on jagatud vastavalt valdkondadele:

Koroona ja vaktsineerimine /Demokraatia ja teaduspoliitika / EhitisedHaridusIKTIntegratsioonKeskkond ja energeetikaKOV ja regionaalpoliitikaKultuurMaaeluMajanduspoliitika (riiklikud investeeringud, maksundus)MerendusSotsiaalpoliitika ja tervishoidSport Tööstus ja tootearendus Uued materjalid, plastid, tekstiilVälis- ja julgeoleku poliitika/riigikaitse Õigusruum (ja siseturvalisus) / Sotsiaaltöö / Turism (sh hotellimajandus)Teenuste disain, projektijuhtimine, väikeettevõtlus  / Sotsioloogia ja töökorraldus

Koroona ja vaktsineerimine

Marje Oona (perearst) marje.oona@ut.ee

Ruth Kalda (perearst) ruth.kalda@ut.ee

Karmen Joller (perearst) karmen.joller@gmail.com

Irja Lutsar (TÜ, viroloog) irja.lutsar@ut.ee

Andres Merits (TÜ, rakendusviroloog) andres.merits@ut.ee

Pirjo Spuul (TalTech, molekulaarviorloogia) pirjo.spuul@taltech.ee

Margus Varjak (TÜ, molekulaarviroloogia) margus.varjak@gmail.com

Radko Avi (TÜ, viiruse sekveneerimine, geneetiline muutlikkus, resistentsus) radko.avi@ut.ee

Denis Kaynov (TÜ, molekulaarviroloog, viirusvastased teraapiad) denis.kaynov@ut.ee

Eva Žusinaite (TÜ, meditsiiniline ja molekulaarne viroloogia) eva.zusinaite@ut.ee

Kristi Huik (TÜ, meditsiiniline mikrobioloogia ja virolooga) kristi.huik@ut.ee

Veronika Reinhard (Tartu Kiirabi juhatuse esimees) veronika.reinhard@kliinikum.ee

Anne Kallaste (TÜ Kliinikumi COVID-19 nakkushaiguste osakonna juhataja) anne.kallaste@kliinikum.ee

Tiina Teder (TÜ Kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse õde) tiina.teder@kliinikum.ee

Demokraatia ja teaduspoliitika

Alar Kilp, (TÜ võrdleva poliitika lektor – noorte valimiskäitumine, kodaniku poliitilised oskused, demokraatia, religioon ja poliitika), 737 5312, 5332 3128, alar.kilp@ut.ee

Egert Juuse (TalTech, innovatsioonipoliitika) egert.juuse@taltech.ee

Erkki Karo (TalTech, teadus- ja tehnoloogiapoliitika) erkki.karo@taltech.ee

Holger Mölder (TalTech, politoloogia) holger.molder@taltech.ee

Jaak Aaviksoo (TalTech, demokraatia, teaduspoliitika) rektor@taltech.ee

Jaak Vilo, (TÜ arvutiteaduste instituudi juhataja, andmeteaduse õppetooli juhataja, bioinformaatika professor; teemadeks IT küsimused laiemalt, IT keskus), jaak.vilo@ut.ee; 737 5483, 504 9365.

Kari Käsper (TalTech, inimõigused, andmekaitse)  kari.kasper@taltech.ee

Katrin Nyman-Metcalf (TalTech, inimõigused) katrin.nyman-metcalf@taltech.ee

Kristjan Vassil, (TÜ teadusprorektor – riigiteadused, poliitiline maastik, e-hääletus, valimiskäitumine; teaduse rahastamine Eestis), 737 5611, 56844856, kristjan.vassil@ut.ee

Maarja Kruusmaa (TalTech, robootikateadus) 518 3074 maarja.kruusmaa@taltech.ee

Mari-Liis Jakobson, (TLÜ, poliitikasotsioloogia dotsent – poliitilised hoiakud ja osalus; ränne ja lõimumine) mari-liis.jakobson@tlu.ee

Martin Mölder (TÜ, parteid, ideoloogiline maastik, valimiskäitumine), teadur, 737 6141, 5564 2838, martin.molder@ut.ee

Mihkel Solvak, (TÜ.Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja kt, tehnoloogiauuringute vanemteadur – riigiteadused, poliitiline maastik, e-hääletus, valimiskäitumine), 737 6372, 56670611, mihkel.solvak@ut.ee

Renno Veinthal (TalTech, teaduspoliitika) renno.veinthal@taltech.ee

Robert Krimmer (TalTech, e-riik)  robert.krimmer@taltech.ee

Tanel Kerikmäe (TalTech, rahvusvaheline ja EL üigus) tanel.kerikmae@taltech.ee

Tarmo Soomere (TalTech, eaduspoliitika) tarmo.soomere@taltech.ee

Tõnis Saarts, (TLÜ, võrdleva poliitika dotsent; demokraatia, poliitilised režiimid, erakonnad, valimiskäitumine, poliitiline osalus, ühiskonnateaduste olemus), tonis.saarts@tlu.ee

Vello Pettai, (TÜ, võrdleva poliitika professor – riigiteadused, parteid, valimised, USA ja Saksamaa poliitika), 737 5335, 53723859, vello.pettai@ut.ee

Ülo Niinemets (EMÜ, teaduspoliitika osas) 731 3140, ylo.niinemets@emu.ee

Jüri Allik (Teaduskoda – teadus, teaduspoliiitika, teaduse mõõtmine), 518 4277, juri.allik@ut.ee

Els Heinsalu (Teaduskoda – komplekssüsteemide käitumine, noorteadlased), els.heinsalu@kbfi.ee

Andi Hektor (Teaduskoda – teaduspoliitika, akadeemiline vabadus, teaduskommunikatsioon),  5615 0288, andi.hektor@cern.ch

Ehitised

Alar Just (TalTech, tulepüsivus ja puithooned) alar.just@taltech.ee

Andrus Aavik (TalTech, teedeehitus) andrus.aavik@taltech.ee

Hendrik Voll (TalTech, veeinseneeria, arhitektuur, ehitus) hendrik.voll@taltech.ee

Irene Lill (TalTech, ehitusmajandus ja kinnisvara) irene.lill@taltech.ee

Ivar Talvik (TalTech, ehituskonstruktsioonid) ivar.talvik@taltech.ee

Jaan Miljan (EMÜ, ehituskonstruktsioonide projekteerimine, säästlik ja keskkonnasõbralik ehitamine, ehitustehnoloogia, -materjalid, -korraldus, -ökonoomika, hoonete säästev renoveerimine) +3725143353, +3727313177, jaan.miljan@emu.ee

Jarek Kurnitski (TalTech, Ehituskonstruktsioonid) jarek.kurnitski@taltech.ee

Karl Õiger  (TalTech, ehitusteadlane ja ehitusinsener) karl.oiger@taltech.ee

Simon Bell (EMÜ, kultuurmaastikud, maastikukujundus, arhitektuuri- ja maastikuarhitektuuri ajalugu, tervendavad maastikud, välipuhkealad) 5056106, simon.bell@emu.ee

Toomas Tamm (EMÜ, vesiehitiste ja veekaitserajatiste projekteerimine, maaparandus, hüdraulika, hüdromeetria, jäätmekäitlus) +3725537901, toomas.tamm@emu.ee

Haridus

Fjodor Sergejev (TalTech, insenreiõpe) fjodor.sergejev@taltech.ee

Grete Arro, (TLÜ, hariduspsühooloog ja haridusteaduste instituudi teadur), grete.arro@tlu.ee

Hasso Kukemelk, (TÜ, haridusteaduste instituudi pedagoogikaosakonna juhataja – hariduskorraldus), hasso.kukemelk@ut.ee

Irene Lill (TalTech, ehitusmajandus ja kinnisvara) irene.lill@taltech.ee

Ivar Talvik (TalTech, ehituskonstruktsioonid) ivar.talvik@taltech.ee

Jaak Aaviksoo (TalTech) rektor@taltech.ee

Jakob Kübarsepp (TalTech,õppeprorektor, aastatel 2000-2011 ja 2014-2017) jakob.kubarsepp@taltech.ee

Janika Leoste, (TLÜ, õpperobootika nooremteadur; haridusuuendus ja robotid); Janika.leoste@tlu.ee

Jarek Kurnitski (TalTech, ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor) jarek.kurnitski@taltech.ee

Kalle Tammemäe (TalTech, arvutisüsteemide instituudi dotsent) kalle.tammemae@taltech.ee

Karin Pachel (TalTech, joogivesi, reovesi, prügimajandus) kärin.pachel@taltech.ee

Karl Õiger  (TalTech, inseneeria õpe) karl.oiger@taltech.ee

Katrin Paadam (TalTech, linnakeskkond, linna arengustrateegiad) katrin.paadam@taltech.ee

Krista Uibu, (TÜ, algõpetus ja alusharidus), krista.uibu@ut.ee ,

Kristi Vinter-Nemvalts (TLÜ), nutindus ja lapsed +372 619 9701 kristi.vinter@tlu.ee

Liina Adov, (TÜ haridusteaduste instituudi nooremteadur – õpetaja emotsionaalne heaolu), liina.adov@ut.ee

Margus Pedaste, (TÜ, haridusteaduste instituudi asejuhataja arenduse alal – üldharidus, õpetajaharidus, kõrgharidus, elukestev õpe, läbivad teemad), margus.pedaste@ut.ee

Maria Erss (TLÜ, töölõppe ja õpetajate professionalismi teadur), +37256953845 maria.erss@tlu.ee

Mario Mäeots, (TÜ haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia dotsent – digitaalne kirjaoskus, digipedagoogika), mario.maeots@ut.ee

Mart Laanpere, (TLÜ, haridustehnoloogia vanemteadur; digipädevused), +372 6409 355, mart.laanpere@tlu.ee

Marti Taru (TLÜ, noored ja ühiskond) 56486108 marti.taru@tlu.ee

Pille Nelis, (TÜ, haridusteaduste instituudi asejuhataja õppe alal – koolieelne kasvatus ja alusharidus), 516 9397, pille.nelis@ut.ee

Raivo Sell (TalTech, Inseneriteaduskonna dekanaat) raivo.sell@taltech.ee

Targo Kalamees  (TalTech, niiskus- ja hallitusprobleemid, renoveerimine) targo.kalamees@taltech.ee

Tiiu Kuurme, haridus (TLÜ, kasvatusteaduse dotsent), +372 619 9764 tiiu.kuurme@tlu.ee 

Urve Venesaar (TalTech, ettevõtlusõpe)  urve.venesaar@taltech.ee

IKT

Alvo Aabloo, (TÜ polümeersete materjalide tehnoloogia professor – robootika, marsi-maja, tehislihased), 737 5534, alvo.aabloo@ut.ee

Antti Tamm astrofüüsika (TÜ, astronoomia, astrofüüsika, galaktikad), 737 4531, antti.tamm@ut.ee

Birgy Lorenz (TalTech/TLÜ, küberkaitse, infotehnoloogia)  birgy.lorenz@taltech.ee

Dirk Draheim (TalTech, e-riik, HPC)  dirk.draheim@taltech.ee

Dirk Oliver Theis; (TÜ, teoreetilise informaatika dotsent – kvantarvutused ja kvantarvutid), dotheis@ut.ee (suhtleb saksa ja inglise keeles).

Dmytro Fishman, (doktorant; bioinformaatika, masinõpe, andmeteadus; 58970772; dmytrofishman@gmail.com (suhtleb vene ja inglise keeles).

Friedrich Kaasik (TÜ, tehislihased), tehnoloogiasiirde ekspert, 52 04864, friedrich.kaasik@ut.ee

Gert Jervan (TalTech, arvutisüsteemid) 5648 2343 gert.jervan@taltech.ee

Innar Liiv (TalTech, andmeteadus)  innar.liiv@taltech.ee

Ivo Fridolin (TalTech, biomeditsiinitehnika)  ivo.fridolin@taltech.ee

Jaan Priisalu (TalTech, plokiahelad)  jaan.priisalu@taltech.ee

Jaan Raik (TalTech, arvutiteadus)  jaan.raik@taltech.ee

Karl Kruusamäe (TÜ, robootika), robootika dotsent, 58863299, karl.kruusamae@ut.ee

Katrin Nyman Metcalf (TalTech, IKT õigus, meediaõigus)  katrin.nyman-metcalf@taltech.ee

Laur Lemendik (TalTech, 5G, kommunikatsioonitehnoloogiad)  laur.lemendik@taltech.ee

Leopold Parts, (TÜ bioinformaatika vanemteadur, Wellcome Trust Sangeri instituudi teadusrühma juht; teemadeks andmeteaduse –  statistika, tõenäosusteooria, masinõpe, andmete puhastamine jne), (+) 44 751 0303 111 leopold.parts@gmail.com, leopold.parts@ut.ee.

Maarja Kruusmaa (TalTech, robootika) 518 3074  maarja.kruusmaa@taltech.ee

Madis Vasser, (TÜ, doktorant; virtuaalreaalsus, neuroteadus, tehnoloogia/psühholoogia) 53950310; madis.vasser@ut.ee

Mairo Leier (TalTech, IoT)  mairo.leier@taltech.ee

Mask Fišel, (TÜ keeletehnoloogia dotsent, keeletehnoloogia õppetooli juhataja; tehisintellekt, keele- ja kõnetöötlus (keeletehnoloogia); fishel@ut.ee (Eelistab meili teel suhtlust, Kiirete küsimuste puhul võib ühenduda Mattias Jõesaarega)

Mattias Jõesaar, (TÜ turundus- ja kommunikatsioonispetsialist, üldised küsimused, teabe vahendamine TÜ arvutiteaduste instituudis), 5136709, 737 5468, mattias.joesaar@ut.ee

Olaf Maennel (TalTech, küberturvalisus, arvutivõrgud)  olaf.maennel@taltech.ee

Rain Ottis (TalTech, küberkaitse)  rain.ottis@taltech.ee

Raivo Sell (TalTech, robootika ja mehhatroonika) raivo.sell@taltech.ee

Tambet Matiisen, (TÜ doktorant; tehisintellekt, täpsemalt närvivõrgud),  tambet.matiisen@ut.ee

Tanel Alumäe (TalTech, keeletehnoloogia)  tanel.alumae@taltech.ee

Tanel Tammet (TalTech, arvutiteadus) tanel.tammet@taltech.ee

Varmo Vene, (TÜ, arvutiteaduste instituudi asejuhataja, programmeerimiskeelte- ja süsteemide õppetooli juhataja, programmeerimiskeelte semantika professor – programmeerimine, õppetegevus, IT küsimused), 737 5870, 516 0772 varmo.vene@ut.ee

Integratsioon

Anu Masso (TalTech, mobiilsus ja migratsioon, suurandmed, andmestumine, andmepõhine poliitikakujundus) anu.masso@taltech.ee

David Ramiro Troitino (TalTech, EL integratsioon, Brexit) david.troitino@taltech.ee

Raivo Vetik (TLÜ, võrdleva poliitika professor – rahvussuhted ja ühiskonna integratsioonipoliitika) +372 6409 447 raivo.vetik@tlu.ee

Keskkond ja energeetika

Aarne Männik (TalTech, kliima)  aarne.manniik@taltech.ee

Ain Kull, (TÜ loodusgeograafia vanemteadur – tuuleenergeetika, tuulekliima, sood, soode kuivendamise mõju ja soode taastamine), 737 5826, ain.kull@ut.ee

Alar Astover (EMÜ, mullaökoloogia, aineringed süsteemis muld-taim-keskkond, taimede toitumine, optimaalne väetamine, mullastikukaardid ja andmebaasid, ratsionaalne maakasutus) +372313546, alar.astover@emu.ee

Alar Konist (TalTech, energiatehnoloogia, biomassid) alar.konist@taltech.ee

Andres Annuk (EMÜ, Taastuvenergia, energiakasutus, elektrivõrkude planeerimine) +37255682624,  +3727313322, andres.annuk@emu.ee

Andres Siirde (TalTech, energiatehnoloogia) andres.siirde@tatech.ee

Argo Rosin (TalTech, tehnikateadus) argo.rosin@taltech.ee

Arvi Hamburg (TalTech, energiapoliitika) arvi.hamburg@taltech.ee

Asko Lõhmus, (TÜ, looduskaitsebioloogia juhtivteadur – looduskaitse, säästev areng, metsad ja nende majandamine), 737 5875, 529 2015, asko.lohmus@ut.ee

Aveliina Helm, (TÜ botaanika vanemteadur – elurikkus, poollooduslikud kooslused, jätkusuutlik põllumajandus, globaalmuutused) 5553 8679, aveliina.helm@ut.ee

Enn Loigu (TalTech, keskonnakaitse) enn.loigu@taltech.ee

Erik Puura, (TÜ arendusprorektor, ettevõtlussuhete ja innovatsiooni juht – teadmiste- ja tehnoloogiasiire, ettevõtlussuhted, põlevkivi, geoloogia), 737 4802, 506 9882, erik.puura@ut.ee

Gunnar Prause (TalTech, jätkusuutlik majandus)  gunnar.prause@taltech.ee

Hannes Tõnisson (TLÜ, ökoloogia keskuse vanemteadur; geoökoloog ning randade ja rannikumere geoloog; Ott Tänaku ilmaennustaja), hannes.tonisson@tlu.ee

Henn Korjus (EMÜ, metsade majandamise ja loodushoiu kavandamine, dendromeetria, metsade inventeerimine, metsade sertifitseerimine, looduse kaugseire) henn.korjus@emu.ee

Ingmar Ott (EMÜ, sisevete ökoloogia, kalandus, veekogude tervendamine) +3727313525,  +3725142304, ingmar.ott@emu.ee

Ivo Palu (TalTech, elektroenergeetika ja mehhatroonika) ivo.palu@tltech.ee

Jaan Kalda (TalTech, füüsikaga seotud teemad)  jaan.kalda@taltechi.ee

Jaanus Terasmaa, (TLÜ, ökoloogia keskuse juhataja; järvede töörühma juht) jaanus.terasmaa@tlu.ee

Jüri Elken (TalTech, meresüsteemid, mereökoloogia)  juri.elken@taltech.ee

Kadri Järve (TalTech, sordiaretus, GMOd)  kadri.jarve@taltech.ee

Kadri Karp (EMÜ, puuviljandus, marjakasvatus, köögiviljandus, iluaiandus, aiasaaduste kvaliteet, sordiaretus, aiakultuuride biokeemia) +372 7313 514, kadri.karp@emu.ee

Kalev Sepp (EMÜ, keskkonnakaitse ja –korraldus, keskkonnaaudit, bioenergia, maastikuökoloogia ja –korraldus, ruumiline planeerimine, maastikuhooldus, loodushoid) 7313777, kalev.sepp@emu.ee

Kalle Kirsimäe, (TÜ geoloogia ja mineraoloogia professor – maavarad, mineraalid jne), 737 5894, 53443145, kalle.kirsimae@ut.ee

Leho Ainsaar, (TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi direktor – geoloogiline ajalugu, Eesti geoloogia), 737 5812, 509 8624, leho.ainsaar@ut.ee

Lembit Nei (TalTech, keskkonnateadlane)  lembit.nei@taltech.ee

Malle Krunks (TalTech, uued energiaallikad, päikesepatareid)  malle.krunks@taltech.ee

Margus Lopp (TalTech, keemia, keemiatööstus)  margus.lopp@taltech.ee

Marika Mänd (EMÜ, taimekaitse, ökokeemiline kommunikatsioon, taimehaigused ja nende tõrje) +372 7313396, +372 5100259, marika.mand@emu.ee

Marko Kaasik, (TÜ õhusaaste modelleerimise vanemteadur – ilm, sademed, kuivus, saastunud õhk), 737 5563, 5206174, marko.kaasik@ut.ee

Martin Küttim (TLÜ, ökoloogia keskuse nooremteadur; soode ökoloogia ja taastamine, nende seosed kliimamuutuste ja kasvuhoonegaasidega),  56935875 kyttim@tlu.ee

Mati Ilomets (TLÜ, ökoloogia keskuse teadur; sood, soode taastamine, turba kaevandamine, soode kuivendamine), 53855699 mati.ilomets@tlu.ee

Meelis Pärtel, (TÜ botaanika professor – taimestik ja elurikkus), 737 6234, 511 5058, meelis.partel@ut.ee

Peeter Laurson (EMÜ, TÜ, loodus- ja tehnoloogiateadus, majandus) 5156575, peeter.laurson@emu.ee, peeter.laurson@ut.ee

Raivo Mänd, (TÜ loomaökoloogia professor – loomade ja inimese käitumise bioloogia, lindude ökoloogia), 737 5070, 506 9849, raivo.mand@ut.ee

Rein Drenkhan (metsapatoloogia, puuhaigused, EMÜ) 7313169, rein.drenkhan@emu.ee

Riho Gross (EMÜ, kala- ja vähikasvatus, kalade geneetika, kalade tervishoid) +372 7313489, riho.gross@emu.ee

Rutt Hints (TalTech, maavarad)  rutt.hints@taltech.ee

Sergei Preis (TalTech, vee puhastus) Sergei.preis@taltech.ee

Sirje Keevallik (TalTech, kliima)  sirje.keevallik@taltech.ee

Tiit Lukk (TalTech, puidu väärindamine) tiit.lukk@taltech.ee

Tiiu Kull (EMÜ, elurikkuse areng, kaitse ja seire, botaanika, zooloogia ja mükoloogia, floristika, faunistika ja fungistika, biosüstemaatika, loodusturism) +3727311883, tiiukull@emu.ee

Timo Kikas (EMÜ, biokütused) 53023636, timo.kikas@emu.ee

Toomas Paalme (TalTech, toiduga seotud teemad)  toomas.paalme@taltech.ee

Toomas Tamm (EMÜ, veemajandus, veekaitse, jäätmekäitlus) +3725537901, toomas.tamm@emu.ee

Urmas Kõljalg, (TÜ mükoloogia professor – seened, seenesaagid sügiseks, avaandmed), 737 6235, 53 412 823, urmas.koljalg@ut.ee

Urmas Lips (TalTech, meresüsteemid, mereökoloogia)  urmas.lips@taltech.ee

Veiko Uri (EMÜ, metsakasvatus ja metsaökosüsteemid, metsade uuendamine, metsaparandus, dendroloogia ja pargindus, metsakaitse) 5083809, 7313111, veiko.uri@emu.ee

Villem Aruoja (KBFI, keskkonnatoksikoloogia) +3725134078  villem.aruoja@kbfi.ee

Villu Soon, (TÜ, zooloogia teadur -herilased), 53423046, villu.soon@ut.ee

Üllas Ehlich (TalTech, keskkonnainvesteeringute tasuvus)  ullas.ehlich@taltech.ee

Ülo Niinemets (EMÜ, taimekasvatusteadus ja –tehnoloogiad, taimekasvatussaaduste töötlemine ja säilitamine, bioenergiakultuurid, taimede stressibioloogia, biogeensed emissioonid) 7313140, ylo.niinemets@emu.ee

Ivar Sibul (EMÜ, dendroloogia, metsakaitse, metsaentomoloogia, keskkonnasäästlik putukatõrje, biopestitsiidid, keemiline kommunikatsioon ja lõhnaorientatsioon putukatel), 508 4929, ivar.sibul@emu.ee

Andi Hektor (Teaduskoda – energeetika),  5615 0288, andi.hektor@cern.ch

Aveliina Helm (Teaduskoda – ökoloogia, keskkond, looduskaitse), 5553 8679,  aveliina.helm@ut.ee

Mihkel Kangur (Teaduskoda – ökoloogia, keskkond, uuringud loodusressursside haldamiseks, keskkonnamõju  hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, teaduspoliitika, keskkonnapoliitika), 529 9075, mihkel.kangur@tlu.ee

Hiie Hinrikus (TalTech – elektromagnetkiirgus ja selle bioloogiline mõju), hiie.hinrikus@taltech.ee

KOV ja regionaalpoliitika

Archil Chochia (TalTech, Idanaabruspoliitika)  archil.chochia@taltech.ee

Kersten Kattai (TLÜ, avaliku halduse lektor – haldusreform, kohalik demokraatia, KOV valitsemiskorraldus, riigi ja KOV suhted) +372 6199 589 kersten.kattai@tlu.ee

Külli Sarapuu (TalTech, KOV poliitika) kulli.sarapuu@taltech.ee

Lehte Roots (TalTech, avalik haldus) lehte.roots@taltech.ee

Rando Värnik (EMÜ, maaühiskonna arengu planeerimine) 5274808, 7313813, rando.varnik@emu.ee

Sulev Mäeltsemees (TalTech, regionaalpoliitika spetsialist) sulev.maeltsemees@taltech.ee

Tiina Randma-Liiv (TalTech, haldusrefoirmid, haldusjuhtimine) tiina.randma-liiv@taltech.ee

Kultuur

Aivar Kriiska, (TÜ arheoloog – väljakaevamised, leiud), 5527615, aivar.kriiska@ut.ee

Andra Siibak, (TÜ meediauuringute professor – laste ja vanemate sotsiaalmeedia käitumine, sisuloome, sotsiaalmeedia mõjud, sotsiaalmeedia kasutus), 5174146, andra.siibak@ut.ee

Andres Jõesaar (TLÜ, rahvusringhääling, üldisem meediapoliitika) andres.joesaar@gmail.com

Birute Klaas-Lang, (TÜ eesti keele (võõrkeelena) professor – keeleteemad üldiselt, keelepoliitika, muukeelne haridus Eestis), 506 9749, birute.klaas-lang@ut.ee

Indrek Ibrus (TLÜ, meedia laiemas kultuuripoliitikas, uuenduslikkus rahvusringhäälingus, loomemajandus). +37256978885 indrek.ibrus@tlu.ee

Jüri Allik, (TÜ, eksperimentaalpsühholoogia, psühholoogia uurimismeetodid, Individualism ja
kollektivism, isiksus, nägemistaju, psühholoogia ajalugu jm.), 7375905, 5184277, juri.allik@ut.ee

Kadri Simm, (TÜ praktilise filosoofia dotsent – meditsiinieetika, bioeetika, poliitikafilosoofia, feminism) 5129219 kadri.simm@ut.ee

Karl Pajusalu, (TÜ, eesti keel ja murded; keeleküsimused laiemalt), 737 6124, 526 7733, karl.pajusalu@ut.ee

Katrin Tiidenberg, (TLÜ, sotsiaalmeedia ja visuaalkultuuri dotsent; selfi-uurija). katrin.tiidenberg@tlu.ee

Lea Altnurme, (TÜ religioonisotsioloogia vanemteadur – eestlaste religioossus, new age), 56918987, lea.altnurme@ut.ee

Marek Tamm, (TLÜ, kultuuriajaloo professor) , marek.tamm@tlu.ee

Margit Sutrop, (TÜ praktilise filosoofia professor, eetikakeskuse juhataja, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan – kõrgharidus, eetika, koolide võrdlemine/pingeread – hea kooli mudel, teaduseetika;  teadmussiire ühiskonda, ühtne eestikeelne kool, õpetajakoolitus, uue haridus- ja teadusstrateegia koostamine), 520 7183, margit.sutrop@ut.ee

Mart Läänemets, (TÜ orientalistika dotsent – budismi kultuur ja kirjandus, eeskätt mahajaana suutrad; Hiina mõttelugu, kultuur ja ajalugu, hiina klassikaline kirjandus, hiina keel; tänapäeva Hiina sise- ja välispoliitika, HiinaRV ja Taiwani suhted), 737 5589, 551 8847, mart.laanemets@ut.ee

Martin Malve, (TÜ luuarheoloog – luustike väljapuhastamised, kalmistute ja matmispaikade uuringud, inimluude analüüsimine, haiguste ja vigastuste määramine inimluudel, tuvastamine), väljakaevamised, 525 1186, martin.malve@ut.ee

Reili Argus (TLÜ, eesti keele professor; lingvistika),5185182 reili.argus@tlu.ee

Riho Altnurme, (TÜ kirikuloo professor – usk üldiselt), 5344 1310, riho.altnurme@ut.ee

Maaelu

Aive Liibusk (EMÜ, geomaatika) 7313 196, aive.liibusk@emu.ee

Andres Aland (EMÜ, loomapidamine, saasteainete emissioon, loomade käitumine ja heaolu, loomakaitse, looma- ja karja tervishoid) 7313705, 55690935, andres.aland@emu.ee

Arvo Viltrop (EMÜ, epidemioloogia, seakatk, mikrobioloogia, viroloogia, parasitoloogia, immunoloogia, nakkushaigused, veterinaarne rahvatervishoid 7313210, arvo.viltrop@emu.ee

Haldja Viinalass (EMÜ, loomageneetika, tõuaretus ja biotehnoloogia) 7313467, haldja.viinalass@emu.ee

Hardi Tullus (EMÜ, metsakasvatus ja metsaökoloogia) +37 25 098 598, hardi.tullus@emu.ee

Henn Korjus (EMÜ, metsakorraldus) henn.korjus@emu.ee

Jaan Miljan (EMÜ, maaehitus) +3727313177, +3725143353, jaan.miljan@emu.ee

Jüri Olt (EMÜ, tootmistehnika, põllumajandusmasinad) 7313358, 5081671, jyri.olt@emu.ee

Kerli Mõtus (EMÜ, piimaveisekarja tervishoid, veterinaaria) + 37256219397 kerli.motus@emu.ee

Olav Kärt, (EMÜ, söötmisteadus, looma ja linnukasvatussaaduste tootmine ja kvaliteet) 7313401, 5136344, olav.kart@emu.ee

Peeter Muiste (EMÜ, metsatööstus) +372 73131, peeter.muiste@emu.ee

Rando Värnik (EMÜ, agraarökonoomika ja turundus, maasotsioloogia, maaühiskonna arengu planeerimine) 5274808, 7313813, rando.varnik@emu.ee)

Riho Gross (EMÜ, vesiviljelus) +372 7313489, riho.gross@emu.ee

Siim Maasikamäe (EMÜ, geodeesia, maakorraldus) 7 313 120, 7 313 119,  siim.maasikamae@emu.ee

Tõnu Järveots (EMÜ, koduloomade anatoomia, embrüoloogia, arengubioloogia ja füsioloogia, patoanatoomia ja -histoloogia ja -füsioloogia, kohtuveterinaaria) 7313234, tonu.jarveots@emu.ee

Ivar Sibul (EMÜ, metsandus, puud ja põõsad metsas, aias ja pargis, metsa- ja puidukahjurid), 508 4929, ivar.sibul@emu.ee

Majanduspoliitika (riiklikud investeeringud, maksundus)

Egert Juuse (TalTech, innovatsioon) egert.juuse@taltech.ee

Indrek Saar (TLÜ, majanduse dotsent – majanduspoliitika ja maksundus) indrek.saar@tlu.ee

Jüri Sepp, (TÜ, majandusEestis ja globaalselt), 737 6343, 511 1144, juri.sepp@ut.ee

Kadri Männasoo (TalTech, majanduspoliitika, majandussüsteemid, rahandus) kadri.mannasoo@taltech.ee

Kaido Künnapas (TalTech, maksuõigus)  kaido.kunnapas@taltech.ee

Karsten Staehr (TalTech, majanduspoliitika, rahanduspoliitika, maksundus, rahvusvaheline majandus, majandusteooria) karsten.staehr@taltech.ee

Mari Avarmaa (TalTech, ärikorraldus, finantsjuhtimine) mari.avarmaa@taltech.ee

Merike Kukk (TalTech, majandusanalüüs, rahandus, Eesti Panga ökonomist)  merike.kukk@taltech.ee

Rando Värnik (EMÜ, äriinformaatika, ökonomeetria, maamajanduse juhtimine, maaelu investeeringud) 5274808, 7313813, rando.varnik@emu.ee

Ringa Raudla (TalTech, majandusteadus ja sotsiaalpoliitika) ringa.raudla@taltech.ee

Merendus

Anni Hartikainen (TalTech, meremajandus) anni.hartikainen@taltech.ee

Dan Heering (TalTech, Eesti Mereakadeemia arendusdirektor)  dan.heering@taltech.ee

Georg Martin, (TÜ merebioloogia juhtivteadur – merebioloogia, merekeskkond, looduskaitse meres, vesiviljelus), 671 8936, 51 63 943, georg.martin@ut.ee

Henn Ojaveer, (TÜ mereökosüsteemide juhtivteadur – mereökosüsteemide ökoloogia ja võõrliigid), 443 4456, 51 58 328, henn.ojaveer@ut.ee

Jüri Elken (TalTech, merefüüsika) juri.elken@taltech.ee

Randel Kreitsberg, (TÜ teaduskommunikatsiooni peaspetsialist, PhD zooloogia – keskkonnatoksikoloogia, toksilised ained, merereostus, reostuse mõju loomadele), 5229383, randel.kreitsberg@ut.ee

Roomet Leiger (TalTech,  Eesti Mereakadeemia direktor)  roomet.leiger@taltech.ee

Toomas Saat, (TÜ Eesti mereinstituudi professor – kalad ja kalandus: Läänemeri ja Peipsi järv), 508 8438, toomas.saat@ut.ee

Urmas Lips (TalTech, meresüsteemid ja merefüüsika) urmas.lips@taltech.ee

Sotsiaalpoliitika ja tervishoid

Ain Raal, (TÜ farmakognoosia professor – Eesti apteegisüsteem, rahvameditsiin, ravimtaimed, looduslikud ravivahendid), 737 5288, 5027574, ain.raal@ut.ee

Anu Masso (TalTech, meediauuringud) anu.masso@taltech.ee

Anu Toots (TLÜ, sotsiaalpoliitika) +372 6409450  anu.toots@tlu.ee

Avo-Rein Tereping,  (TLÜ, eksperimentaalpsühholoogia labori projektijuht; kuulmispsühholoogia, infomüra),  +372 5041732 avo-rein.tereping@tlu.ee

Dagmar Kutsar, (TÜ, lapsed ja nende heaolu; sotsiaalteemad laiemalt), 737 5951, 54 95 511, dagmar.kutsar@ut.ee

Daisy Volmer, (TÜ sotsiaalfarmaatsia dotsent – Eesti apteegisüsteem, apteegiteenuste kvaliteet, eakad ja ravimid, ravijärgimus, ravimiohutus, meditsiinitehnoloogia farmaatsias, farmaatsiaharidus), 737 5298, daisy.volmer@ut.ee

Halliki Harro-Loit, (TÜ, Meedia ja selle muutumine; privaatsus; ajakirjandus ja ajakirjanduskultuur, kool jm.), 737 5189, 506 6826, halliki.harro@ut.ee

Ivi Jõudu (EMÜ, toiduainete ohutu töötlemine) 7313348, 5145367, ivi.joudu@emu.ee

Kariina Laas, (TÜ kliinilise psühholoogia ja tervisepsühholoogia lektor – psühholoogia, vaimne tervis) 5052062 kariina.laas@ut.ee

Karin Kogermann, (TÜ füüsikalise farmaatsia dotsent – ravimiainete valmistamine ja tehnoloogia, antibiootikumide toimemehhanismid, nanopreparaatide disain ja valmistamine, lapsed ja ravimid), 737 5297, karin.kogermann@ut.ee

Kersti Kriisk (TLÜ, sotsiaaltöö) +372 5538032 kersti.kriisk@tlu.ee

Luule Sakkeus (TLÜ, Eesti demograafia keskus, rahvastikuteadus),(+372) 6454 125 ekdk@tlu.ee

Mare Ainsaar, (TÜ sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadur – demograafia, perepoliitika), 737 5936, 517 8132, mare.ainsaar@ut.ee

Mare Saag, (TÜ suu- ja hambahaiguste professor – hambaravi Eestis, suu limaskesta probleemid, kaaries, suulõhede geneetika, hammaste eest hoolitsemine), 731 9855, mare.saag@ut.ee

Margit Keller, (TÜ, Tarbimisühiskond ja konsumerism; euro (raha) kasutuselevõtt jm sotsiaalse kommunikatsiooniga seonduv), 737 5190, 506 2801, margit.keller@ut.ee

Margus Viigimaa (TalTech, biomeditsiin, tervisetehnoloogia) margus.viigimaa@taltech.ee

Marina Järvis (TalTech, tööheaolu ja -ohutus)  marina.jarvis@taltech.ee

Marju Lauristin, (TÜ sotsiaalse kommunikatsiooni professor), 513 8669, marju.lauristin@ut.ee

Mati Roasto (EMÜ, toiduohutus ja -hügieen) 7313 433, 5083710, mati.roasto@emu.ee

Peeter Ross (TalTech)  peeter.ross@taltech.ee

Reeli Sirotkina, (TÜ sotsiaaltöö assistent – eakad, pensionid jne), 737 6158, 5139382, reeli.sirotkina@ut.ee

Rita Nõmmela, (TÜ lastestomatoloogia dotsent – laste hambaravi, hambumusanomaaliad ja nende ravi), 731 9860, rita.nommela@ut.ee

Zsolt Bugarszki (TLÜ, sotsiaalhoolekande ja sotsiaalpoliitika)  Zsolt.Bugarszki@tlu.ee  (CC KOidu.Saia@tlu.ee )

Toivo Maimets, (TÜ rakubioloogia professor – kasvajate bioloogia, tüvirakud, bioeetika, 737 5028, 527 7002, toivo.maimets@ut.ee

Veronika Kalmus, (TÜ sotsioloogia professor – meedia mõju, meedia kasutus, internetiuuringud, lapsed/noored ja internet, internetiohutus), 737 5189, 5662 3583, veronika.kalmus@ut.ee

Eliis Salm (TalTech, ärikorralduse instituudi lektor –  tervisedendus, toitumine, jätkusuutlik areng, veganlus, tarbijakäitumine laiemalt), 620 3959,  eliis.salm@taltech.ee

Irja    Lutsar   (Teaduskoda – meditsiin, tervisepoliitika, teaduspoliitika), 5191 1800, irja.lutsar@ut.ee

Sport

Egert Juuse (TalTech, kergejõustik) egert.juuse@taltech.ee

Jarek Mäestu, (TÜ spordibioloogia dotsent – liikumisaktiivsus, elukestva liikumisharjumuse kujundamine, treenimise põhitõed), 737 5373, 5647 7236, jarek.maestu@ut.ee

Mati Pääsuke, (TÜ kinesioloogia ja biomehaanika professor – terviseuuringud, füsioteraapia, kinesioloogia, spordifüsioloogia), 737 6286, 518 4874, mati.paasuke@ut.ee

Merike Kull, (TÜ tervisekasvatuse lektor – Liikumislabor, Liikuma kutsuva kooli algatus, kehaline aktiivsus Eestis), 737 5367, 5884 8065, merike.kull@ut.ee

Priit Kaasik, (TÜ funktsionaalse morfoloogia professor – liikumis- ja sporditeaduste õpetamine, kehaline töövõime ja tervis), 737 5364, 517 7696, priit.kaasik@ut.ee

Rait Käbin (TalTech, korvpall) rait.kabin@taltech.ee

Uku Rummi (TalTech, võrkpall) uku.rummi@taltech.ee

Vahur Ööpik, (TÜ spordifüsioloogia professor – spordijookide kasutamine ja nende mõju, kliimalabor, ettevalmistus sportlikuks ürituseks või missiooniks teises kliimas), 737 5366, 518 4234, vahur.oopik@ut.ee

Veiko Lember (TalTech, võrkpall)  veiko.lember@taltech.ee

Tööstus ja tootearendus

Arvo Oorn  (TalTech, elektroenergeetika ja mehhatroonika) arvo.oorn@taltech.ee

Friedrich Kaasik (TÜ tehnoloogiasiirde ekspert – tehislihased),  52 04864, friedrich.kaasik@ut.ee

Jüri Olt (EMÜ, tootearendus, masinaehitus, diagnostika) 7313358, 5081671, jyri.olt@emu.ee

Kristo Karjust (TalTech, mehaanika ja tööstustehnika)  kristo.karjust@taltech.ee

Martin Eerme (TalTech, masinaehitus) martin.eerme@taltech.ee

Pawan Jumar Dutt (TalTech, intellektuaalne- ja tööstusomand)  pawan.dutt@taltech.ee

Tauno Otto  (TalTech, tehnikateadus) tauno.otto@taltech.ee

Uued materjalid, plastid, tekstiil

Andres Krumme (TalTech, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia) 527 5143 andres.krumme@taltech.ee

Fjodor Sergejev (TalTech, materjalitehnika) fjodor.sergejev@taltech.ee

Heiki Lill (EMÜ, taastuvenergia tootmine, energiasalvestus) +3727313330, heiki.lill@emu.ee

Ilona Oja Acik (TalTech, materjalid päikesepatareidele, elektroonikale, keskkonnale) ilona.oja@taltech.ee

Irina Hussainova (TalTech, mikro- ja nanotehnoloogia) irina.hussainova@taltech.ee

Ivo Leito, (TÜ analüütilise keemia professor – keemia üldiselt, uudse /Erasmus Munduse/ ühisõppekava arendaja), 737 5259, 518 4176,  ivo.leito@ut.ee

Jaan Kers (TalTech, puit) jaan.kers@taltech.ee

Jakob Kübarsepp (TalTech, pulbermetallurgia ja komposiitmaterjalid, materjalide kulumine ja korrosioon) jakob.kubarsepp@taltech.ee

Maksim Antonov (TalTech, pinnakihi omaduste uurimine, kermiste omaduste uurimine, erosioon, abrasiivne kulumine) maksim.antonov@taltech.ee

Malle Krunks (TalTech, nanomaterjalid)  malle.krunks@taltech.ee

Marit Kauk-Kuusik (TalTech, päikesepatareide materjalid) marit.kauk-kuusik@taltech.ee

Timo Kikas (EMÜ, biokütused, nanomaterjalid) 53023636, timo.kikas@emu.ee

Välis- ja julgeoleku poliitika/riigikaitse

Agnes Kasper (TalTech, küberjulgeoleku õigus)  agnes.kasper@taltech.ee

Eiki Berg, (TÜ rahvusvaheliste suhete professor – maailma riikide välispoliitika, rahvusvahelised suhted), 737 5311, 55 37 991, eiki.berg@ut.ee

Holger Mölder (TalTech, rahvusvahelised suhted – julgeolek ja kultuur) holger.molder@taltech.ee

Rain Ottis (TalTech, küberkaitse, kriitiline infrastruktuur)  rain.ottis@taltech.ee

Raul Toomla, (TÜ, rahvusvaheline poliitika ja rahvusvahelised suhted), 737 6583, raul.toomla@ut.ee

Stefano Braghiroli, (TÜ Euroopa õpingute lektor – Euroopa Liit, Euroopa parlament, Itaalia poliitika, paremäärmuslus ja populism), 737 6581, 5855 2815, stefano.braghiroli@ut.ee (Suhtluskeel inglise keel)

Toomas Ruuben (TalTech, kriitiline side)  toomas.ruuben@taltech.ee

Urmas Pappel, (TÜ Aasia poliitika nooremteadur – Hiina poliitika), 516 8744, urmas.pappel@ut.ee

Õigusruum (ja siseturvalisus)

Carri Ginter, (TÜ Euroopa õiguse dotsent – EL-i õigus), 5018498, carri.ginter@ut.ee

Jaan Ginter, (TÜ kriminoloogia professor – kriminaalõigus, õigustemaatika laiemalt) 737 5973, 516 4273, jaan.ginter@ut.ee

Jaan Sootak, (TÜ kriminaalõiguse professor, karistusõiguse osakonna juhataja), 737 5971, 53 401 663, jaan.sootak@ut.ee

Jüri Ginter, (TÜ, haridusõigus, sotsiaaleetika ja hariduseetika, täiskasvanute koolitus, hariduskorraldus), 7375157, juri.ginter@ut.ee

Lauri Mälksoo, (TÜ rahvusvahelise õiguse professor, avaliku õiguse osakonna juhataja – rahvusvaheline õigus), 50 37 171, lauri.malksoo@ut.ee

Paloma Krõõt Tupay, (TÜ riigiõiguse lektor – riigiõigus), 53014420, palomakreet.tupay@ut.ee

Peep Pruks, (TÜ õigusteaduskonna direktor), 510 5511, peep.pruks@ut.ee

Raul Narits, (TÜ võrdleva õigusteaduse professor), 50 15 428, raul.narits@ut.ee

Tanel Kerikmäe (TalTech, EL õigus, tehnoloogiaõigus)  518 2037 tanel.kerikmae@taltech.ee

Thomas Hoffmann  (TalTech, tehisintellekt, eraõigus)  thomas.hoffmann@taltech.ee

Sotsiaaltöö

Valter Parve (TÜ Pärnu kolledži sotsiaaltöö õpetaja, sotsiaaltöö kogukonnas), 526 7386, valter.parve@ut.ee

Anne Rähn (TÜ Pärnu kolledži sotsiaaltöö korralduse assistent, sotsiaaltöö ja rehabilitatsioon), 5865 1393, anne.rahn@ut.ee

Turism (sh hotellimajandus)

Heli Tooman (TÜ Pärnu kolledži turismimajanduse dotsent), 552 1047, heli.tooman@ut.ee

Liis Juust (TÜ Pärnu kolledži turismimajanduse assistent), 5191 3635, liis.juust@ut.ee

Tiina Viin (TÜ Pärnu kolledži hotellimajanduse assistent), 516 5931, tiina.viin@ut.ee

Teenuste disain, projektijuhtimine, väikeettevõtlus

Arvi Kuura (TÜ Pärnu kolledži ettevõtluse ja projektijuhtimise dotsent – projekti- ja protsessijuhtimine, projektiseerumine ja projektistumine, teenustumine), 528 7321, arvi.kuura@ut.ee

Gerda Mihhailova (TÜ Pärnu kolledži juhtimise assistent – teenusedisain, disainmõtlemine, meeskonnatöö, virtuaal- ja kaugtöö ehk kaasaegsed töövormid), 505 3572, gerda.mihhailov@ut.ee

Margus Kõomägi (ärirahanduse teadur – ärirahandus, riskikapital),  502 5679, margus.koomagi@ut.ee

Sotsioloogia ja töökorraldus

Triin Roosalu (Teaduskoda – sotsioloogia, töökorraldus teaduses ja kõrghariduses, töökorraldus üldisemalt, ametiühingud), 619 9874, triin.roosalu@tlu.ee