Kui hoolid faktidest ja teaduspõhisest arutelust, siis küsi poliitikutelt:

Algatusest

Kust sa tead?

Kas ka Sina leiad, et ühiskonnaelu sihte arutades peaksime pakkuma oma väidetele paremaid põhjendusi ja toetuma kindlamale teadmisele? Sel juhul võib Sulle huvi pakkuda algatus, mille lipukirjaks on lihtne küsimus “KUST SA TEAD?”.

Algatus sai ellu kutsutud soovist teha Riigikogu 2019. aasta valimiskampaania targemaks ja kutsuda kõiki valijaid üles nõudma igal võimalusel kandidaatidelt oma väidete argumenteeritud põhjendamist, toetudes teadusuuringutele ja loogikale. Kuna algatus on olnud edukas, jätkub see ka pärast Riigikogu valimisi –  nüüd juba Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimiste fookuses. Teaduspõhine arutelu võiks aga jätkuda kauemgi ja juurduda ühiskonnas sügavamalt. Igas arutelus, olgu koolilaste, ettevõtjate või poliitikute seas kõlbab ikka küsida „Kust sa tead?”

TAUST

Poliitikute sõnad ja teod mõjutavad tugevalt meie elu. On tähtis, et need oleksid hoolikalt kaalutud ja põhjendatud.

Valijale on abiks, kui:
– poliitikute lubadused on sisulised ja põhjendused selged;
– kui on teada, millistele faktidele ja uuringutele poliitikute plaanid tuginevad;
– kui poliitikud oskavad teha vahet faktil, muljel ja arvamusel.

Samasuguseid algatusi on ellu kutsutud ka Rootsis („#hurvetdudet“ äsjaste parlamendivalimiste eel) ja Britannias (juba pikaajalisem „Ask for Evidence“).

EESMÄRGID

Algatusega soovime

  • tuua Riigikogu ja Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimiskampaaniatesse juurde tõenduspõhisust;
  • osutada väidete tõendamise tähtsusele poliitikas;
  • tähtsustada teadust kui tõhusat viisi uusi teadmisi saada ja otsuseid põhjendada;
  • kehutada valimiste kandidaate näitama, kuidas nad kavatsevad oma tegevuses teadustulemusi kasutada;
  • kehutada valijaid küsima, millisel tõendusmaterjalil kandidaatide väited ja lubadused põhinevad.

SIHTRÜHM

Algatus on suunatud nii küsijaile kui ka vastajaile. Me kõik võime küsida „Kust sa tead?“, olgu siis valimisdebatil või argivestluses naabriga. Suurem võimalus ja kohustus otsustajatele küsimusi esitada on aga ajakirjanikel, arvamusliidritel ja väitlusjuhtidel.

Me kõik peaksime olema valmis ka vastaja rolliks, suutma selgitada oma väidete tagamaad ja esitada tõendusmaterjali. Rohkem ootame seda neilt, kelle ühiskondlik vastutus on suurem – nii kohaliku kui ka riigi tasandi otsustajatelt.

TEGIJAD

“KUST SA TEAD?” on poliitiliselt neutraalne ühiskondlik algatus, milles lööb kaasa mitukümmend organisatsiooni – teadusasutusi, ajakirjandusväljaandeid, erialaühendusi ja ettevõtteid. Algatust koordineerib Eesti Teadusagentuur.

Oled oodatud soovi korral algatusega ühinema, kas oma organisatsiooniga või koguni üksikisikuna. Osalemise viisi saad valida üsna vabalt, see peab vaid ühtima algatuse sihi ja eesmärgiga.

Algatuse patroonid on õiguskantsler Ülle Madise ja Milremi teadusdirektor Mart Noorma.

Kontaktid:

Priit Ennet, Eesti Teadusajakirjanike Selts, priit.ennet@gmail.com

Karin Jaanson, Eesti Teadusagentuur, karin.jaanson@etag.ee

Marju Himma, ERR, marju.himma@err.ee

Randel Kreitsberg, Tartu Ülikool, randel.kreitsberg@ut.ee

Tuul Sepp, Tartu Ülikool, tuul.sepp@gmail.com

Algatusega ühinemiseks kirjuta palun kust.sa.tead@etag.ee