Algatusest

Kas ka sina leiad, et ühiskonnaelu sihte seades peaksime põhjendama oma väiteid paremini ja toetuma kindlale teadmisele? Sel juhul võib sulle pakkuda huvi algatus, mille lipukiri on küsimus “KUST SA TEAD?”.

See lihtne ja tõhus küsimus tasub esitada alati, kui vestluskaaslase väide tundub olevat nõrgalt põhjendatud.

TAUST

  • Kutsusime algatuse ellu suvel 2018 sooviga teha Riigikogu 2019. aasta valimiskampaania targemaks. Soovitasime valijatel nõuda kandidaatidelt oma väidete põhjendamist, esmajoones toetumist teadusuuringutele ja loogikale. Kuna algatus on olnud edukas, jätkame seda sihiga juurutada teaduspõhine arutelu ühiskonnas sügavamalt. Igas arutelus – olgu see poliitikute, ettevõtjate või õpilaste seas – tasub ikka küsida “KUST SA TEAD?”.
  • Soovime pakkuda teadus- ja tõenduspõhist tuge ühiskonnas rääkides faktidest ja aidates suurendada elanikkonna usaldust.
  • Samasuguseid algatusi on loodud näiteks Rootsis (#hurvetdudet 2018. aasta parlamendivalimiste eel) ja Suurbritannias („Ask for Evidence”, alates 2011. aastast).

EESMÄRGID

Algatusega soovime

  • Faktidel, tõenditel/põhjendustel ja teaduspõhisel teadmisel on enesestmõistetav osa otsuste tegemisel,
  • Teadus on parim vahend maailma uurimiseks ja edendamiseks,
  • Teadus on eeltingimus inimkonna ees seisvate suurte ühiskondlike probleemide lahendamiseks.

SIHTRÜHM

Algatus on suunatud nii küsijaile kui ka vastajaile. Me kõik võime küsida „KUST SA TEAD?“, olgu siis valimisdebatil või argivestluses naabriga. Suurem võimalus ja kohustus otsustajatele küsimusi esitada on aga ajakirjanikel, arvamusliidritel ja väitlusjuhtidel.

Me kõik peaksime olema valmis ka vastaja rolliks, suutma selgitada oma väidete tagamaad ja esitada tõendusmaterjali. Rohkem ootame seda neilt, kelle ühiskondlik vastutus on suurem – nii kohaliku kui ka riigi tasandi otsustajatelt.

TEGIJAD

„KUST SA TEAD?” on poliitiliselt neutraalne ühiskondlik algatus, milles lööb kaasa mitukümmend organisatsiooni. Nende seas on teadusasutusi, ajakirjandusväljaandeid, erialaühendusi ja ettevõtteid. Algatust koordineerib Eesti Teadusagentuur. Paljude valdkondade teadlased on avaldanud valmisolekut tõstatatud teemasid vajaduse korral kommenteerida.

Algatuse patroonid on õiguskantsler Ülle Madise ja Milremi teadusdirektor Mart Noorma.

OSALE!

Oled oodatud algatusega ühinema nii oma organisatsiooniga kui ka üksikisikuna. Osalusviisi saab igaüks vabalt valida, see peab üksnes ühtima algatuse eesmärkidega.

Algatuses osalemiseks saada palun kiri aadressile kust.sa.tead@etag.ee.

KONTAKTID: