Kui hoolid faktidest ja teaduspõhisest arutelust, siis küsi poliitikutelt:

Algatusest

Kas ka sina leiad, et ühiskonnaelu sihte seades peaksime põhjendama oma väiteid paremini ja toetuma kindlale teadmisele? Sel juhul võib sulle pakkuda huvi algatus, mille lipukiri on küsimus “KUST SA TEAD?”.

See lihtne ja tõhus küsimus tasub esitada alati, kui vestluskaaslase väide tundub olevat nõrgalt põhjendatud.

TAUST

  • Kutsusime algatuse ellu suvel 2018 sooviga teha Riigikogu 2019. aasta valimiskampaania targemaks. Soovitasime valijatel nõuda kandidaatidelt oma väidete põhjendamist, esmajoones toetumist teadusuuringutele ja loogikale.
  • Kuna algatus on olnud edukas, jätkame seda sihiga juurutada teaduspõhine arutelu ühiskonnas sügavamalt. Igas arutelus – olgu see poliitikute, ettevõtjate või õpilaste seas – tasub ikka küsida “KUST SA TEAD?”.
  • Samasuguseid algatusi on loodud näiteks Rootsis (#hurvetdudet 2018. aasta parlamendivalimiste eel) ja Suurbritannias („Ask for Evidence”, alates 2011. aastast).

EESMÄRGID

Algatusega soovime

  • osutada väidete tõendamise tähtsusele poliitikas ja mujal ühiskonnaelus;
  • tähtsustada teadust kui tõhusat viisi saada uusi teadmisi ja põhjendada otsuseid;
  • süvendada mõistmist, et faktid, tõendid ja teaduspõhine teadmine on otsustamisel kesksed.

SIHTRÜHM

Algatus on suunatud nii küsijaile kui ka vastajaile. Me kõik võime küsida „KUST SA TEAD?“, olgu siis valimisdebatil või argivestluses naabriga. Suurem võimalus ja kohustus otsustajatele küsimusi esitada on aga ajakirjanikel, arvamusliidritel ja väitlusjuhtidel.

Me kõik peaksime olema valmis ka vastaja rolliks, suutma selgitada oma väidete tagamaad ja esitada tõendusmaterjali. Rohkem ootame seda neilt, kelle ühiskondlik vastutus on suurem – nii kohaliku kui ka riigi tasandi otsustajatelt.

KELLELE?

Algatus on mõeldud nii küsijale kui ka vastajale.

Me kõik võime küsida “KUST SA TEAD?”, olgu siis valimisdebatil osalejalt või argivestluses naabrilt. Suurem võimalus ja kohustus esitada otsustajatele küsimusi on aga ajakirjanikel, väitlusjuhtidel ja arvamusliidritel.

Me kõik peaksime olema valmis ka vastaja rolliks, et suuta selgitada oma väidete tagamaad ja esitada tõendusmaterjali. Ennekõike ootame seda neilt, kelle ühiskondlik vastutus on teiste omast kaalukam – nii kohaliku kui ka riigi tasandi otsustajatelt.

TEGIJAD

„KUST SA TEAD?” on poliitiliselt neutraalne ühiskondlik algatus, milles lööb kaasa mitukümmend organisatsiooni. Nende seas on teadusasutusi, ajakirjandusväljaandeid, erialaühendusi ja ettevõtteid. Algatust koordineerib Eesti Teadusagentuur. Paljude valdkondade teadlased on avaldanud valmisolekut tõstatatud teemasid vajaduse korral kommenteerida.

Algatuse patroonid on õiguskantsler Ülle Madise ja Milremi teadusdirektor Mart Noorma.

OSALE!

Oled oodatud algatusega ühinema nii oma organisatsiooniga kui ka üksikisikuna. Osalusviisi saab igaüks vabalt valida, see peab üksnes ühtima algatuse eesmärkidega.

Algatuses osalemiseks saada palun kiri aadressile kust.sa.tead@etag.ee.

KONTAKTID:

Priit Ennet, Eesti Teadusajakirjanike Selts, priit.ennet@gmail.com

Karin Jaanson, Eesti Teadusagentuur, karin.jaanson@etag.ee

Marju Himma, ERR, marju.himma@err.ee

Randel Kreitsberg, Tartu Ülikool, randel.kreitsberg@ut.ee

Tuul Sepp, Tartu Ülikool, tuul.sepp@gmail.com