Valminud on grandiprojektide tulemuste kogumik

Eesti Teadusagentuuril valmis elektroonne kogumik “Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2018”, mis annab ülevaate eelmisel aastal lõppenud Teadusagentuuri rahastatud grandiprojektidest.

Projektide lõpparuannete põhjal on koostatud 35 postrit, mille eesmärk on teadustulemusi laiemalt tutvustada ning erialavälisele avalikkusele lühidalt, arusaadavalt ja piltlikult selgitada, mis olid uurimistöö eesmärgid ja olulisemad tulemused ja miks need tulemused on olulised.

Postrid on kogumikus esitatud nelja valdkonna kaupa: loodusteadused ja tehnika, bio- ja keskkonnateadused, terviseuuringud ning ühiskonnateadused ja kultuur. Pea igal postril on ka teadlase e-posti aadress, et huvilised saaks soovi korral otse nende poole pöörduda. QR-koodide taga on peidus ka hulgaliselt täiendavat põnevat lugemist vastava projektiga seotud populaarteaduslikest kirjutistest.

Enamik postritest on valminud Eesti Teadusagentuuri ja uurimisprojektide juhtide koostöös.

Kogumik on kättesaadav nii PDF- formaadis kui ka lehitsetavana Issuu platvormil.

Lisainfo:
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
Tel 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee