Vaktsiinid piiravad COVID-19 levikut: Iisraeli andmed näitavad nakatumiste taseme langust

Iisrael on esimene riik, mille andmed näitavad vaktsiinide otsest mõju riigi populatsiooni tasandil. Teadlased näitasid riigis kogutud andmete põhjal, et COVID-19 vaktsiinid aitavad piirata viirusesse nakatunute ja haiglaravi vajavate vanemaealiste inimeste arvu.

Iisraelis on ligi 90% üle 60-aastastest inimestest saanud Pfizer vaktsiini esimese doosi. Vaktsineerimise tulemusena on nüüdseks riigi terviseameti andmetel langenud COVID-19 nakatumiste arv üle 60-aastaste seas 41% ning haiglaravi vajavate nakatunute arv 31% (võrreldes kuu aega varasema tasemega). Võrdlusena on samal ajaperioodil alla 60- aastate hulgas vaktsineeritud vaid kolmandik elanikkonnast – nakatunute arv selles vanuserühmas on langenud 12% ning haiglaravi vajavate inimeste arv 5%.

Kogutud andmete põhjal on selgelt näha esimesi märke vaktsineerimise positiivsest mõjust riigi elanikkonnas. Nakkusjuhtumite ja haiglaravi vajavate patsientide vähenemisel mängib rolli ka valitsuse poolt kehtestatud riigi lukku panemine pandeemia piiramiseks.

Arvutiteadlase Eran Segal-i sõnul on analüüsitud andmete põhjal jõudnud järeldusele, et vaktsineerimine on andnud olulise panuse haiglaravi vajavate inimeste arvu vähenemisele. Seda põhjusel, et näitajate langus on olnud võrreldes noorema vanuserühmaga (kus vaktsineeritute osakaal on olulisel madalam) kiirem ja suurema tasemega. Erinevused tulevad selgelt välja ka linnades, kus vähemalt 85% elanikkonnast on saanud esimese vaktsiini doosi.

Vaktsiinide positiivse efekti tõenduseks on asjaolu, et sarnast trendi ei tähendatud teadlased septembris, mil riik oli täielikult suletud. Sellegipoolest on raske öelda, kas näitajate langustrendi taga on ainult ulatuslik vaktsineerimine või ka muutused inimeste igapäevases käitumises. Näiteks käituvad vaktsineerimist esimesel võimaluses soovivad inimesed keskmiselt ettevaatlikumalt.

Biomeditsiini andmeteadlase Dvir Aran-i sõul ei tohiks vaktsiinidesse suhtuda kui maagilisse võluvitsa – tänaseks ei ole veel lõplikult kindel, et vaktsineeritud inimesed kaitseksid kaudselt vaktsineerimata inimesi. Lisas on teadlase sõnul vaja nakkuse levitamise vähendamiseks vaktsineerida oluliselt rohkem inimesi, kui seda on praeguseks tehtud. 

Vaktsiinide esimesi positiivseid mõjusid on nähtud ka Inglismaal tervishoiutöötajate seas. Vaktsineeritud töötajad andsid COVID-19 positiivse testi 12 päeva möödumisel peale esimest vaktsiini doosi  53% väiksema tõenäosusega. Geneetilise epidemioloogi Tim Spector-i sõnul põhineb analüüs inimeste andmetel, kellest 13 000 olid vaktsineeritud ja 30 000 vaktsineerimata.

Lugu põhineb ajakirjas Nature avaldatud artiklil.