Kust sa tead? | Keda valida?

Mille järgi te otsustate, keda valida? Selle kohta on valijakäitumise uurijad arendanud erinevaid teooriaid.

Näiteks ratsionaalse valiku teooria kohaselt peaksite alustuseks valijana olema teadlik probleemist, millele on vaja lahendust, siis peaksite teadma ka võimalikke lahendusvariante. Valijana peaksite põhjalikult uurima valimisprogramme, otsima neist probleemidele lahendusi, programme võrdlema ja tegema otsuse teile kõige kasulikuma kandidaadi või erakonna poolt. Päris palju tööd, kas pole?

Sotsialiseerumisteoorial on palju ühist sotsiaalsete representatsioonide teooriaga ning sotsialiseerumisteooriale viitab ka Tallinna Ülikooli politoloog Mari-Liis Jakobson. Selle kohaselt mõjut valija otsust see, mida arvavad kandidaadist või erakonnast selle inimese lähedased, sõbrad või pereliikmed

Loe edasi siit!