Kuidas tagada varustuskindlus?

Eesti Maaülikooli teadlased uurivad, kuidas tagada toidu, vee, isikukaitsevahendite ja esmatarbekaupade varustuskindlus. Uuring analüüsib nende tarneahelaid ja varustuskindlust ning nende selle tõrgete vähendamise võimalusi. Teadustöö raames viiakse läbi nii varustuskindluse katkemisega seotud riiklike arengustsenaariumeid, analüüs ning sektoripõhised riskianalüüsid erinevate stsenaariumite korral. Selle põhjal töötatakse välja ettevõtetele riskide juhtimise juhised, et hinnata nende toimepidevust.

Miks on taoline uuring aga vajalik? See annab ülevaate, kuidas me tagame igapäevaseks tarbimiseks toidu, joogivee kättesaadavuse ning millised on probleemid ja takistused kitsendused joogivee tarnes või kanalisatsioonisüsteemides. Samuti ka seda, kuidas me tagame isikukaitsevahendite kättesaadavuse.

Varustuskindluse uuring
Teadusuuringu juht professor Rando Värnik