Kui kiiresti koroonaviirus levib?

Viiruse leviku modelleerimise projekti eesmärk on koostada tööriist: arvuti kood, mis prognoosib rahvastiku viirusesse nakatumist. Funktsioon arvestab algsete viiruskandjate arvu ja regionaalset paiknemist Eestis, kehtestatud piiranguid (liikumispiirangud, kaubanduskeskuste ja koolide-lasteaedade sulgemine jms) ning inimeste vabatahtlikku sotsiaalse distantseerumise määra.

Selleks, et teadusnõukoda saaks leida optimaalse kombinatsiooni viiruse leviku kiiruse kontrollimiseks kasutatavatest meetmetest, on esmalt vaja teada planeeritavate meetmete efektiivsust ning sotsiaalmajanduslikku hinda. Projekti käigus koostatav tööriist aitab just seda  teha. Viiruse leviku prognoosimiseks kasutatakse Eesti demograafilisi andmeid, mobiilpositsioneerimise andmeid inimeste liikumise kohta, Maanteeameti andmeid liiklustiheduse kohta ning viiruse baasnäitajaid (sh peiteaja jaotusfunktsioon). Need prognoosid aitavad Valitsusel ja kriisikomisjonil teha teaduspõhiseid otsuseid.

Koroonaviiruse leviku kiiruse uuring

Teadusprojektist on võimalik lähemalt lugeda ka Eesti Teadusinfosüsteemist.