Koroonaviiruse riskirühmade uuring

Kogu maailm seisab silmitsi uudse haiguse COVID-19-ga, mille põhjustaja on koroonaviirus SARS-CoV-2. Tervisesüsteemidel puudub varasem kogemus haiguse ning selle kaugtagajärgede raviks ja ennetuseks. Uuringu eesmärk on Eestis SARS-Cov-2 haigestumise, haiguse tõsiduse, immuunvastuse ja nakkuse tervisetagajärgede süsteemne analüüs, mis võimaldab teha informeeritud otsuseid tulevaste nakkuspuhangute korral. Projekt aitab arendada terviseandmete kasutamist meditsiiniliseks otsusetoeks, rahvatervise seireks, tervishoiu planeerimiseks ning meetmete põhjendatuse analüüsiks.

Uuringu meeskonda kuuluvad arstid, epidemioloogid, rahvatervishoiu teadlased, viroloogid ning arvutiteadlased. Projekt on seotud rahvusvahelise COVID-19 uuriva teaduskogukonnaga. Oluline on ka Eesti andmete standardsele kujule (OMOP) viimine, mis tagab kiire kohaliku analüüsi võimekuse ning võimaldab Eesti andmete põhjal arendada teiste teadusrühmade poolt koostatud analüüsiprotokolle ja ennustusmudeleid.

Riskirühmade uuring

Loe teadusprojektist lähemalt Eesti Teadusinfosüsteemist.