Eestlaste vaimse tervise uuring

Uuringu eesmärk on kaardistada COVID-19 pandeemia tingimustes Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu erinevaid tahke eriolukorra käigus ning selle järel.

Vaimse tervise probleemide varane märkamine on kriitilise tähtsusega rahvastiku vaimse tervise ja heaolu edendamisel. Kvaliteetne ja operatiivne info rahvastiku (sh haavatavamate rühmade) vaimse tervise kohta annab sisendi vaimse tervise poliitika planeerimiseks ja probleemide ennetamiseks kriisi ajal. Uuringu teljeks on suure rahvastikupõhise valimiga vaimse tervise küsitlusuuring. Saadavad teadmised on abiks psühhiaatriliste ja psühholoogiliste tervishoiuteenuste planeerimisel ja rakendamisel, aga ka ametliku info edastamisel elanikkonnale. Tulemuste põhjal koostatakse ülevaade Eesti rahvastiku vaimse tervise olukorrast ja soovitused haavatavate rühmade olukorra leevendamiseks kriisiolukorras.

Eestlaste vaimse tervise uuring

Loe lähemalt teadusprojekti kohta Eesti Teadusinfosüsteemist.