Kui hoolid faktidest ja teaduspõhisest arutelust, siis küsi poliitikutelt:

Teadusraha jõudmiseks protsendini SKTst on vaja erakondadeülest kokkulepet

Teadusraha osakaal riigieelarves jääb alla strateegiates, valimisprogrammides ja koalitsioonilepetes lubatule. Miks see nii on, selgitasid politiikud Arvamusfestivali teadusala arutelus.

https://novaator.err.ee/853136/teadusraha-joudmiseks-protsendini-sktst-on-vaja-erakondadeulest-kokkulepet