Kui hoolid faktidest ja teaduspõhisest arutelust, siis küsi poliitikutelt:

„Kust sa tead?“ on aasta algatus!

24. jaanuaril tunnustas Vabaühenduste Liit Riigikogu Valges saalis organisatsioone ja inimesi, kes andsid 2018. aastal suure panuse Eesti ühiskonna arengusse. Aasta algatuse tiitli pälvisid: Kust sa tead? ja Faktikontroll.

Teaduspõhisele argumentatsioonile kutsuv algatus „Kust sa tead?“ hoiab Riigikogu valimiste-eelsel perioodil poliitikute lubadustel silma peal ja ootab kodulehel www.kustsatead.ee  ka poliitikahuviliste vihjeid juhtumitest, kus poliitikute väited ei lähtu fakti, tõendus- või teaduspõhistest argumentidest. „Algatus pakub kõigile kodanikele võimaluse kaasa aidata, et valimiskampaania oleks targem ja selle sisu mõtestatum. Kehutame igaüht, mitte ainult teadlasi, arvamusliidreid ja ajakirjanikke märkama kandidaatide sõnumites vähepõhjendatud väiteid, neist teada andma ja ka väitjatelt enestelt põhjendusi nõudma. Targema valimiskampaania järel on meil küllap hõlpsam kogu oma ühiskonnaelu jälle pisut targemini korraldada,“  julgustab algatuses kaasa lööma Vikerraadio teadustoimetaja ja Eesti Teadusajakirjanike Seltsi esimees Priit Ennet.

Vihjeid ja väiteid aitavad tõlgendada teadlased ja eksperdid. „Teadlaste kaasamine poliitilisse diskussiooni võimaldab selle muuta sisukamaks, kontrollitumaks ning faktipõhisemaks, rakendades Eesti üht väärtuslikumat “loodusvara” – meie teadlasi. Pikemas perspektiivis võiks aga teadmine, et pealiskaudsus ning faktidega vassimine ei lähe Eestis enam läbi, muuta kogu meie poliitilist kultuuri. Teadmistepõhise poliitika ja ühiskonnana võiksime siis olla eeskujuks kogu maailmale,“ tõi teadlaste kaasamise vajadust esile Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia liige Tuul Sepp.

Algatuse peaeesmärk on Riigikogu valimisaastal tõsta esile kuivõrd oluline on tõestada seda, mida väidad. Algatusega liitunud soovivad  seeläbi muuta valimiskampaania targemaks ning läbipaistvamaks.

„Mõni kord peitub lihtsas küsimuses suur jõud. Ainult üks küsimus: kust sa tead? paneb väite ütlejat mõtlema, kas asjad on nii, nagu ütleb kõhutunne, või on selle taga ka reaalsed faktid, mis kõhutunnet kinnitavad. Selle küsimuse võlu seisneb selles, et igaüks, mistahes ametis, mistahes haridustega, mistahes sissetulekuga saab seda küsida ja selle kaudu teha meie ühiskonda tervikuna targemaks, argumenteeritumaks ja teaduspõhisemaks,“ selgitas ERR teadusportaali Novaator vastutav toimetaja Marju Himma.

Algatusega on praeguseks liitunud 31 partnerit, kelle hulgas on ülikoolid, teaduskeskused ja teised fakti, tõendus- ja teadmispõhisust hindavad organisatsioonid. „Vaid üheskoos saame muuta oma riiki paremaks. Seetõttu on mul väga hea meel, et niipalju partnerid on algatusega liitunud. Vabaühenduste Liidu tunnustus on meie kõigi partnerite tublile  tööle,“ rõhutas Eesti Teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson.

Algatuse patroonid on õiguskantsler Ülle Madise ja AS Milremi arendus- ja teadusdirektor Mart Noorma.