Kui hoolid faktidest ja teaduspõhisest arutelust, siis küsi poliitikutelt:

Keskkond peab olema valimiste üks võtmeküsimusi

Kärt Vaarmari: Senises avalikus diskussioonis on keskkonnateemad jäänud teenimatult tagaplaanile. Soovime näha, et erakonnad seaksid prioriteediks kliimamuutuse seisukohalt keskse küsimuse – põlevkivienergeetikale alternatiivide otsimise. Samavõrd tähtsad on ülemaailmse  keskkonnakriisi valguses näiteks meie elurikkuse ja metsade hoidmine.

http://www.eko.org.ee/uudised/keskkond-peab-olema-valimiste-uks-votmekusimusi?fbclid=IwAR2x7bMbxBPaA2O8RHu_YkUQaYbHN1uVElwSzqTjIstMW7XGc7lJbcLxzhA