Если вам важны факты и научно обоснованная дискуссия, спросите у политиков:

Эксперты

Здесь вы найдете контакты экспертов, которые при необходимости готовы комментировать поднятые вопросы. Контакты экспертов разделены по сферам деятельности:

Демократия и политика в области науки / Строения  / Образование / ИТ / Интеграция / Окружающая среда и энергетика / Местные самоуправления и региональная политика / Культура / Сельская жизнь / Экономическая политика (государственные инвестиции, налоги) / Мореходство / Социальная политика и здравоохранение / Спорт / Промышленность и развитие производства / Новые материалы, пластмассы, текстиль / Внешняя политика и политика безопасности / Правовое пространство гособороны

Демократия и политика в области науки

Alar Kilp, (TÜ võrdleva poliitika lektor — noorte valimiskäitumine, kodaniku poliitilised oskused, demokraatia, religioon ja poliitika), 737 5312, 5332 3128, alar.kilp@ut.ee

Egert Juuse (TalTech, innovatsioonipoliitika) egert.juuse@taltech.ee

Erkki Karo (TalTech, teadus- ja tehnoloogiapoliitika) erkki.karo@taltech.ee

Holger Mölder (TalTech, politoloogia) holger.molder@taltech.ee

Jaak Aaviksoo (TalTech, demokraatia, teaduspoliitika) rektor@taltech.ee

Jaak Vilo, (TÜ arvutiteaduste instituudi juhataja, andmeteaduse õppetooli juhataja, bioinformaatika professor; teemadeks IT küsimused laiemalt, IT keskus), jaak.vilo@ut.ee; 737 5483, 504 9365.

Kari Käsper (TalTech, inimõigused, andmekaitse)  kari.kasper@taltech.ee

Katrin Nyman-Metcalf (TalTech, inimõigused) katrin.nyman-metcalf@taltech.ee

Kristjan Vassil, (TÜ teadusprorektor — riigiteadused, poliitiline maastik, e-hääletus, valimiskäitumine; teaduse rahastamine Eestis), 737 5611, 56844856, kristjan.vassil@ut.ee

Maarja Kruusmaa (TalTech, robootikateadus) 518 3074 maarja.kruusmaa@taltech.ee

Martin Mölder (TÜ, parteid, ideoloogiline maastik, valimiskäitumine), teadur, 737 6141, 5564 2838, martin.molder@ut.ee

Mihkel Solvak, (TÜ.Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja kt, tehnoloogiauuringute vanemteadur — riigiteadused, poliitiline maastik, e-hääletus, valimiskäitumine), 737 6372, 56670611, mihkel.solvak@ut.ee

Renno Veinthal (TalTech, teaduspoliitika) renno.veinthal@taltech.ee

Robert Krimmer (TalTech, e-riik)  robert.krimmer@taltech.ee

Tanel Kerikmäe (TalTech, rahvusvaheline ja EL üigus) tanel.kerikmae@taltech.ee

Tarmo Soomere (TalTech, eaduspoliitika) tarmo.soomere@taltech.ee

Tõnis Saarts, (TLÜ, võrdleva poliitika dotsent; demokraatia, poliitilised režiimid, erakonnad, valimiskäitumine, poliitiline osalus, ühiskonnateaduste olemus), tonis.saarts@tlu.ee

Vello Pettai, (TÜ, võrdleva poliitika professor — riigiteadused, parteid, valimised, USA ja Saksamaa poliitika), 737 5335, 53723859, vello.pettai@ut.ee

Ülo Niinemets (EMÜ, teaduspoliitika osas) 7313140, ylo.niinemets@emu.ee

Строения

Alar Just (TalTech, tulepüsivus ja puithooned) alar.just@taltech.ee

Andrus Aavik (TalTech, teedeehitus) andrus.aavik@taltech.ee

Hendrik Voll (TalTech, veeinseneeria, arhitektuur, ehitus) hendrik.voll@taltech.ee

Irene Lill (TalTech, ehitusmajandus ja kinnisvara) irene.lill@taltech.ee

Ivar Talvik (TalTech, ehituskonstruktsioonid) ivar.talvik@taltech.ee

Jaan Miljan (EMÜ, ehituskonstruktsioonide projekteerimine, säästlik ja keskkonnasõbralik ehitamine, ehitustehnoloogia, -materjalid, -korraldus, -ökonoomika, hoonete säästev renoveerimine) +3725143353, +3727313177, jaan.miljan@emu.ee

Jarek Kurnitski (TalTech, Ehituskonstruktsioonid) jarek.kurnitski@taltech.ee

Karl Õiger  (TalTech, ehitusteadlane ja ehitusinsener) karl.oiger@taltech.ee

Simon Bell (EMÜ, kultuurmaastikud, maastikukujundus, arhitektuuri- ja maastikuarhitektuuri ajalugu, tervendavad maastikud, välipuhkealad) 5056106, simon.bell@emu.ee

Toomas Tamm (EMÜ, vesiehitiste ja veekaitserajatiste projekteerimine, maaparandus, hüdraulika, hüdromeetria, jäätmekäitlus) +3725537901, toomas.tamm@emu.ee

Образование

Fjodor Sergejev (TalTech, insenreiõpe) fjodor.sergejev@taltech.ee

Grete Arro, (TLÜ, hariduspsühooloog ja haridusteaduste instituudi teadur), grete.arro@tlu.ee

Hasso Kukemelk, (TÜ, haridusteaduste instituudi pedagoogikaosakonna juhataja — hariduskorraldus), hasso.kukemelk@ut.ee

Irene Lill (TalTech, ehitusmajandus ja kinnisvara) irene.lill@taltech.ee

Ivar Talvik (TalTech, ehituskonstruktsioonid) ivar.talvik@taltech.ee

Jaak Aaviksoo (TalTech) rektor@taltech.ee

Jakob Kübarsepp (TalTech,õppeprorektor, aastatel 2000-2011 ja 2014-2017) jakob.kubarsepp@taltech.ee

Janika Leoste, (TLÜ, õpperobootika nooremteadur; haridusuuendus ja robotid); Janika.leoste@tlu.ee

Jarek Kurnitski (TalTech, ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor) jarek.kurnitski@taltech.ee

Kalle Tammemäe (TalTech, arvutisüsteemide instituudi dotsent) kalle.tammemae@taltech.ee

Karin Pachel (TalTech, joogivesi, reovesi, prügimajandus) kärin.pachel@taltech.ee

Karl Õiger  (TalTech, inseneeria õpe) karl.oiger@taltech.ee

Katrin Paadam (TalTech, linnakeskkond, linna arengustrateegiad) katrin.paadam@taltech.ee

Krista Uibu, (TÜ, algõpetus ja alusharidus), krista.uibu@ut.ee ,

Kristi Vinter-Nemvalts (TLÜ), nutindus ja lapsed +372 619 9701 kristi.vinter@tlu.ee

Liina Adov, (TÜ haridusteaduste instituudi nooremteadur — õpetaja emotsionaalne heaolu), liina.adov@ut.ee

Margus Pedaste, (TÜ, haridusteaduste instituudi asejuhataja arenduse alal — üldharidus, õpetajaharidus, kõrgharidus, elukestev õpe, läbivad teemad), margus.pedaste@ut.ee

Maria Erss (TLÜ, töölõppe ja õpetajate professionalismi teadur), +37256953845 maria.erss@tlu.ee

Mario Mäeots, (TÜ haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia dotsent — digitaalne kirjaoskus, digipedagoogika), mario.maeots@ut.ee

Mart Laanpere, (TLÜ, haridustehnoloogia vanemteadur; digipädevused), +372 6409 355, mart.laanpere@tlu.ee

Marti Taru (TLÜ, noored ja ühiskond) 56486108 marti.taru@tlu.ee

Pille Nelis, (TÜ, haridusteaduste instituudi asejuhataja õppe alal — koolieelne kasvatus ja alusharidus), 516 9397, pille.nelis@ut.ee

Raivo Sell (TalTech, Inseneriteaduskonna dekanaat) raivo.sell@taltech.ee

Targo Kalamees  (TalTech, niiskus- ja hallitusprobleemid, renoveerimine) targo.kalamees@taltech.ee

Tiiu Kuurme, haridus (TLÜ, kasvatusteaduse dotsent), +372 619 9764 tiiu.kuurme@tlu.ee 

Urve Venesaar (TalTech, ettevõtlusõpe)  urve.venesaar@taltech.ee

ИТ

Alvo Aabloo, (TÜ polümeersete materjalide tehnoloogia professor — robootika, marsi-maja, tehislihased), 737 5534, alvo.aabloo@ut.ee

Antti Tamm astrofüüsika (TÜ, astronoomia, astrofüüsika, galaktikad), 737 4531, antti.tamm@ut.ee

Birgy Lorenz (TalTech/TLÜ, küberkaitse, infotehnoloogia)  birgy.lorenz@taltech.ee

Dirk Draheim (TalTech, e-riik, HPC)  dirk.draheim@taltech.ee

Dirk Oliver Theis; (TÜ, teoreetilise informaatika dotsent — kvantarvutused ja kvantarvutid), dotheis@ut.ee (suhtleb saksa ja inglise keeles).

Dmytro Fishman, (doktorant; bioinformaatika, masinõpe, andmeteadus; 58970772; dmytrofishman@gmail.com (suhtleb vene ja inglise keeles).

Friedrich Kaasik (TÜ, tehislihased), tehnoloogiasiirde ekspert, 52 04864, friedrich.kaasik@ut.ee

Gert Jervan (TalTech, arvutisüsteemid) 5648 2343 gert.jervan@taltech.ee

Innar Liiv (TalTech, andmeteadus)  innar.liiv@taltech.ee

Ivo Fridolin (TalTech, biomeditsiinitehnika)  ivo.fridolin@taltech.ee

Jaan Priisalu (TalTech, plokiahelad)  jaan.priisalu@taltech.ee

Jaan Raik (TalTech, arvutiteadus)  jaan.raik@taltech.ee

Karl Kruusamäe (TÜ, robootika), robootika dotsent, 58863299, karl.kruusamae@ut.ee

Karoli Kahn (projekt SpaceTEM, noorte praktikad Tartu Observatooriumis), 55521420, karoli.kahn@estcube.eu , (https://estlat.eu/en/estlat-results/spacetem.html)

Katrin Nyman Metcalf (TalTech, IKT õigus, meediaõigus)  katrin.nyman-metcalf@taltech.ee

Laur Lemendik (TalTech, 5G, kommunikatsioonitehnoloogiad)  laur.lemendik@taltech.ee

Leopold Parts, (TÜ bioinformaatika vanemteadur, Wellcome Trust Sangeri instituudi teadusrühma juht; teemadeks andmeteaduse —  statistika, tõenäosusteooria, masinõpe, andmete puhastamine jne), (+) 44 751 0303 111 leopold.parts@gmail.com, leopold.parts@ut.ee.

Maarja Kruusmaa (TalTech, robootika) 518 3074  maarja.kruusmaa@taltech.ee

Madis Vasser, (TÜ, doktorant; virtuaalreaalsus, neuroteadus, tehnoloogia/psühholoogia) 53950310; madis.vasser@ut.ee

Mairo Leier (TalTech, IoT)  mairo.leier@taltech.ee

Mask Fišel, (TÜ keeletehnoloogia dotsent, keeletehnoloogia õppetooli juhataja; tehisintellekt, keele- ja kõnetöötlus (keeletehnoloogia); fishel@ut.ee (Eelistab meili teel suhtlust, Kiirete küsimuste puhul võib ühenduda Mattias Jõesaarega)

Mattias Jõesaar, (TÜ turundus- ja kommunikatsioonispetsialist, üldised küsimused, teabe vahendamine TÜ arvutiteaduste instituudis), 5136709, 737 5468, mattias.joesaar@ut.ee

Olaf Maennel (TalTech, küberturvalisus, arvutivõrgud)  olaf.maennel@taltech.ee

Rain Ottis (TalTech, küberkaitse)  rain.ottis@taltech.ee

Raivo Sell (TalTech, robootika ja mehhatroonika) raivo.sell@taltech.ee

Tambet Matiisen, (TÜ doktorant; tehisintellekt, täpsemalt närvivõrgud),  tambet.matiisen@ut.ee

Tanel Alumäe (TalTech, keeletehnoloogia)  tanel.alumae@taltech.ee

Tanel Tammet (TalTech, arvutiteadus) tanel.tammet@taltech.ee

Varmo Vene, (TÜ, arvutiteaduste instituudi asejuhataja, programmeerimiskeelte- ja süsteemide õppetooli juhataja, programmeerimiskeelte semantika professor — programmeerimine, õppetegevus, IT küsimused), 737 5870, 516 0772 varmo.vene@ut.ee

Интеграция

Anu Masso (TalTech, mobiilsus ja migratsioon, suurandmed, andmestumine, andmepõhine poliitikakujundus) anu.masso@taltech.ee

David Ramiro Troitino (TalTech, EL integratsioon, Brexit) david.troitino@taltech.ee

Окружающая среда и энергетика

Aarne Männik (TalTech, kliima)  aarne.manniik@taltech.ee

Ain Kull, (TÜ loodusgeograafia vanemteadur — tuuleenergeetika, tuulekliima, sood, soode kuivendamise mõju ja soode taastamine), 737 5826, ain.kull@ut.ee

Alar Astover (EMÜ, mullaökoloogia, aineringed süsteemis muld-taim-keskkond, taimede toitumine, optimaalne väetamine, mullastikukaardid ja andmebaasid, ratsionaalne maakasutus) +372313546, alar.astover@emu.ee

Alar Konist (TalTech, energiatehnoloogia, biomassid) alar.konist@taltech.ee

Andres Annuk (EMÜ, Taastuvenergia, energiakasutus, elektrivõrkude planeerimine) +37255682624,  +3727313322, andres.annuk@emu.ee

Andres Siirde (TalTech, energiatehnoloogia) andres.siirde@tatech.ee

Argo Rosin (TalTech, tehnikateadus) argo.rosin@taltech.ee

Arvi Hamburg (TalTech, energiapoliitika) arvi.hamburg@taltech.ee

Asko Lõhmus, (TÜ, looduskaitsebioloogia juhtivteadur — looduskaitse, säästev areng, metsad ja nende majandamine), 737 5875, 529 2015, asko.lohmus@ut.ee

Aveliina Helm, (TÜ botaanika vanemteadur — elurikkus, poollooduslikud kooslused, jätkusuutlik põllumajandus, globaalmuutused) 5553 8679, aveliina.helm@ut.ee

Enn Loigu (TalTech, keskonnakaitse) enn.loigu@taltech.ee

Erik Puura, (TÜ arendusprorektor, ettevõtlussuhete ja innovatsiooni juht — teadmiste- ja tehnoloogiasiire, ettevõtlussuhted, põlevkivi, geoloogia), 737 4802, 506 9882, erik.puura@ut.ee

Erkki Truve (TalTech, geneetiliselt muundatud organismid — GMOd)  erkki.truve@taltech.ee

Gunnar Prause (TalTech, jätkusuutlik majandus)  gunnar.prause@taltech.ee

Hannes Tõnisson (TLÜ, ökoloogia keskuse vanemteadur; geoökoloog ning randade ja rannikumere geoloog; Ott Tänaku ilmaennustaja), hannes.tonisson@tlu.ee

Henn Korjus (EMÜ, metsade majandamise ja loodushoiu kavandamine, dendromeetria, metsade inventeerimine, metsade sertifitseerimine, looduse kaugseire) henn.korjus@emu.ee

Ingmar Ott (EMÜ, sisevete ökoloogia, kalandus, veekogude tervendamine) +3727313525,  +3725142304, ingmar.ott@emu.ee

Ivo Palu (TalTech, elektroenergeetika ja mehhatroonika) ivo.palu@tltech.ee

Jaan Kalda (TalTech, füüsikaga seotud teemad)  jaan.kalda@taltechi.ee

Jaanus Terasmaa, (TLÜ, ökoloogia keskuse juhataja; järvede töörühma juht) jaanus.terasmaa@tlu.ee

Jüri Elken (TalTech, meresüsteemid, mereökoloogia)  juri.elken@taltech.ee

Kadri Järve (TalTech, sordiaretus, GMOd)  kadri.jarve@taltech.ee

Kadri Karp (EMÜ, puuviljandus, marjakasvatus, köögiviljandus, iluaiandus, aiasaaduste kvaliteet, sordiaretus, aiakultuuride biokeemia) +372 7313 514, kadri.karp@emu.ee

Kalev Sepp (EMÜ, keskkonnakaitse ja –korraldus, keskkonnaaudit, bioenergia, maastikuökoloogia ja –korraldus, ruumiline planeerimine, maastikuhooldus, loodushoid) 7313777, kalev.sepp@emu.ee

Kalle Kirsimäe, (TÜ geoloogia ja mineraoloogia professor — maavarad, mineraalid jne), 737 5894, 53443145, kalle.kirsimae@ut.ee

Leho Ainsaar, (TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi direktor — geoloogiline ajalugu, Eesti geoloogia), 737 5812, 509 8624, leho.ainsaar@ut.ee

Lembit Nei (TalTech, keskkonnateadlane)  lembit.nei@taltech.ee

Malle Krunks (TalTech, uued energiaallikad, päikesepatareid)  malle.krunks@taltech.ee

Margus Lopp (TalTech, keemia, keemiatööstus)  margus.lopp@taltech.ee

Marika Mänd (EMÜ, taimekaitse, ökokeemiline kommunikatsioon, taimehaigused ja nende tõrje) +372 7313396, +372 5100259, marika.mand@emu.ee

Marko Kaasik, (TÜ õhusaaste modelleerimise vanemteadur — ilm, sademed, kuivus, saastunud õhk), 737 5563, 5206174, marko.kaasik@ut.ee

Martin Küttim (TLÜ, ökoloogia keskuse nooremteadur; soode ökoloogia ja taastamine, nende seosed kliimamuutuste ja kasvuhoonegaasidega),  56935875 kyttim@tlu.ee

Mati Ilomets (TLÜ, ökoloogia keskuse teadur; sood, soode taastamine, turba kaevandamine, soode kuivendamine), 53855699 mati.ilomets@tlu.ee

Meelis Pärtel, (TÜ botaanika professor — taimestik ja elurikkus), 737 6234, 511 5058, meelis.partel@ut.ee

Peeter Laurson (EMÜ, TÜ, loodus- ja tehnoloogiateadus, majandus) 5156575, peeter.laurson@emu.ee, peeter.laurson@ut.ee

Raivo Mänd, (TÜ loomaökoloogia professor — loomade ja inimese käitumise bioloogia, lindude ökoloogia), 737 5070, 506 9849, raivo.mand@ut.ee

Rein Drenkhan (metsapatoloogia, puuhaigused, EMÜ) 7313169, rein.drenkhan@emu.ee

Riho Gross (EMÜ, kala- ja vähikasvatus, kalade geneetika, kalade tervishoid) +372 7313489, riho.gross@emu.ee

Rutt Hints (TalTech, maavarad)  rutt.hints@taltech.ee

Sergei Preis (TalTech, vee puhastus) Sergei.preis@taltech.ee

Sirje Keevallik (TalTech, kliima)  sirje.keevallik@taltech.ee

Tiit Lukk (TalTech, puidu väärindamine) tiit.lukk@taltech.ee

Tiiu Kull (EMÜ, elurikkuse areng, kaitse ja seire, botaanika, zooloogia ja mükoloogia, floristika, faunistika ja fungistika, biosüstemaatika, loodusturism) +3727311883, tiiukull@emu.ee

Timo Kikas (EMÜ, biokütused) 53023636, timo.kikas@emu.ee

Toomas Paalme (TalTech, toiduga seotud teemad)  toomas.paalme@taltech.ee

Toomas Tamm (EMÜ, veemajandus, veekaitse, jäätmekäitlus) +3725537901, toomas.tamm@emu.ee

Urmas Kõljalg, (TÜ mükoloogia professor — seened, seenesaagid sügiseks, avaandmed), 737 6235, 53 412 823, urmas.koljalg@ut.ee

Urmas Lips (TalTech, meresüsteemid, mereökoloogia)  urmas.lips@taltech.ee

Veiko Uri (EMÜ, metsakasvatus ja metsaökosüsteemid, metsade uuendamine, metsaparandus, dendroloogia ja pargindus, metsakaitse) 5083809, 7313111, veiko.uri@emu.ee

Villem Aruoja (KBFI, keskkonnatoksikoloogia) +3725134078  villem.aruoja@kbfi.ee

Villu Soon, (TÜ, zooloogia teadur -herilased), 53423046, villu.soon@ut.ee

Üllas Ehlich (TalTech, keskkonnainvesteeringute tasuvus)  ullas.ehlich@taltech.ee

Ülo Niinemets (EMÜ, taimekasvatusteadus ja –tehnoloogiad, taimekasvatussaaduste töötlemine ja säilitamine, bioenergiakultuurid, taimede stressibioloogia, biogeensed emissioonid) 7313140, ylo.niinemets@emu.ee

Местные самоуправления и региональная политика

Archil Chochia (TalTech, Idanaabruspoliitika)  archil.chochia@taltech.ee

Külli Sarapuu (TalTech, KOV poliitika) kulli.sarapuu@taltech.ee

Lehte Roots (TalTech, avalik haldus) lehte.roots@taltech.ee

Rando Värnik (EMÜ, maaühiskonna arengu planeerimine) 5274808, 7313813, rando.varnik@emu.ee

Sulev Mäeltsemees (TalTech, regionaalpoliitika spetsialist) sulev.maeltsemees@taltech.ee

Tiina Randma-Liiv (TalTech, haldusrefoirmid, haldusjuhtimine) tiina.randma-liiv@taltech.ee

Культура

Aivar Kriiska, (TÜ arheoloog — väljakaevamised, leiud), 5527615, aivar.kriiska@ut.ee

Andra Siibak, (TÜ meediauuringute professor — laste ja vanemate sotsiaalmeedia käitumine, sisuloome, sotsiaalmeedia mõjud, sotsiaalmeedia kasutus), 5174146, andra.siibak@ut.ee

Andres Jõesaar (TLÜ, rahvusringhääling, üldisem meediapoliitika) andres.joesaar@gmail.com

Birute Klaas-Lang, (TÜ eesti keele (võõrkeelena) professor — keeleteemad üldiselt, keelepoliitika, muukeelne haridus Eestis), 506 9749, birute.klaas-lang@ut.ee

Indrek Ibrus (TLÜ, meedia laiemas kultuuripoliitikas, uuenduslikkus rahvusringhäälingus, loomemajandus). +37256978885 indrek.ibrus@tlu.ee

Jüri Allik, (TÜ, eksperimentaalpsühholoogia, psühholoogia uurimismeetodid, Individualism ja
kollektivism, isiksus, nägemistaju, psühholoogia ajalugu jm.), 7375905, 5184277, juri.allik@ut.ee

Kadri Simm, (TÜ praktilise filosoofia dotsent — meditsiinieetika, bioeetika, poliitikafilosoofia, feminism) 5129219 kadri.simm@ut.ee

Karl Pajusalu, (TÜ, eesti keel ja murded; keeleküsimused laiemalt), 737 6124, 526 7733, karl.pajusalu@ut.ee

Katrin Tiidenberg, (TLÜ, sotsiaalmeedia ja visuaalkultuuri dotsent; selfi-uurija). katrin.tiidenberg@tlu.ee

Lea Altnurme, (TÜ religioonisotsioloogia vanemteadur — eestlaste religioossus, new age), 56918987, lea.altnurme@ut.ee

Marek Tamm, (TLÜ, kultuuriajaloo professor) , marek.tamm@tlu.ee

Margit Sutrop, (TÜ praktilise filosoofia professor, eetikakeskuse juhataja, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan — kõrgharidus, eetika, koolide võrdlemine/pingeread – hea kooli mudel, teaduseetika;  teadmussiire ühiskonda, ühtne eestikeelne kool, õpetajakoolitus, uue haridus- ja teadusstrateegia koostamine), 520 7183, margit.sutrop@ut.ee

Mart Läänemets, (TÜ orientalistika dotsent — budismi kultuur ja kirjandus, eeskätt mahajaana suutrad; Hiina mõttelugu, kultuur ja ajalugu, hiina klassikaline kirjandus, hiina keel; tänapäeva Hiina sise- ja välispoliitika, HiinaRV ja Taiwani suhted), 737 5589, 551 8847, mart.laanemets@ut.ee

Martin Malve, (TÜ luuarheoloog — luustike väljapuhastamised, kalmistute ja matmispaikade uuringud, inimluude analüüsimine, haiguste ja vigastuste määramine inimluudel, tuvastamine), väljakaevamised, 525 1186, martin.malve@ut.ee

Reili Argus (TLÜ, eesti keele professor; lingvistika),5185182 reili.argus@tlu.ee

Riho Altnurme, (TÜ kirikuloo professor — usk üldiselt), 5344 1310, riho.altnurme@ut.ee

Сельская жизнь

Aive Liibusk (EMÜ, geomaatika) 7313 196, aive.liibusk@emu.ee

Andres Aland (EMÜ, loomapidamine, saasteainete emissioon, loomade käitumine ja heaolu, loomakaitse, looma- ja karja tervishoid) 7313705, 55690935, andres.aland@emu.ee

Arvo Viltrop (EMÜ, epidemioloogia, seakatk, mikrobioloogia, viroloogia, parasitoloogia, immunoloogia, nakkushaigused, veterinaarne rahvatervishoid 7313210, arvo.viltrop@emu.ee

Erkki Truve (TalTech, keemia- ja geenitehnoloogia) erkki.truve@taltech.ee

Haldja Viinalass (EMÜ, loomageneetika, tõuaretus ja biotehnoloogia) 7313467, haldja.viinalass@emu.ee

Hardi Tullus (EMÜ, metsakasvatus ja metsaökoloogia) +37 25 098 598, hardi.tullus@emu.ee

Henn Korjus (EMÜ, metsakorraldus) henn.korjus@emu.ee

Jaan Miljan (EMÜ, maaehitus) +3727313177, +3725143353, jaan.miljan@emu.ee

Jüri Olt (EMÜ, tootmistehnika, põllumajandusmasinad) 7313358, 5081671, jyri.olt@emu.ee

Kerli Mõtus (EMÜ, piimaveisekarja tervishoid, veterinaaria) + 37256219397 kerli.motus@emu.ee

Olav Kärt, (EMÜ, söötmisteadus, looma ja linnukasvatussaaduste tootmine ja kvaliteet) 7313401, 5136344, olav.kart@emu.ee

Peeter Muiste (EMÜ, metsatööstus) +372 73131, peeter.muiste@emu.ee

Rando Värnik (EMÜ, agraarökonoomika ja turundus, maasotsioloogia, maaühiskonna arengu planeerimine) 5274808, 7313813, rando.varnik@emu.ee)

Riho Gross (EMÜ, vesiviljelus) +372 7313489, riho.gross@emu.ee

Siim Maasikamäe (EMÜ, geodeesia, maakorraldus) 7 313 120, 7 313 119,  siim.maasikamae@emu.ee

Tõnu Järveots (EMÜ, koduloomade anatoomia, embrüoloogia, arengubioloogia ja füsioloogia, patoanatoomia ja -histoloogia ja -füsioloogia, kohtuveterinaaria) 7313234, tonu.jarveots@emu.ee

Экономическая политика (государственные инвестиции, налоги)

Egert Juuse (TalTech, innovatsioon) egert.juuse@taltech.ee

Jüri Sepp, (TÜ, majandusEestis ja globaalselt), 737 6343, 511 1144, juri.sepp@ut.ee

Kadri Männasoo (TalTech, majanduspoliitika, majandussüsteemid, rahandus) kadri.mannasoo@taltech.ee

Kaido Künnapas (TalTech, maksuõigus)  kaido.kunnapas@taltech.ee

Karsten Staehr (TalTech, majanduspoliitika, rahanduspoliitika, maksundus, rahvusvaheline majandus, majandusteooria) karsten.staehr@taltech.ee

Mari Avarmaa (TalTech, ärikorraldus, finantsjuhtimine) mari.avarmaa@taltech.ee

Merike Kukk (TalTech, majandusanalüüs, rahandus, Eesti Panga ökonomist)  merike.kukk@taltech.ee

Rando Värnik (EMÜ, äriinformaatika, ökonomeetria, maamajanduse juhtimine, maaelu investeeringud) 5274808, 7313813, rando.varnik@emu.ee

Ringa Raudla (TalTech, majandusteadus ja sotsiaalpoliitika) ringa.raudla@taltech.ee

Мореходство

Anni Hartikainen (TalTech, meremajandus) anni.hartikainen@taltech.ee

Dan Heering (TalTech, Eesti Mereakadeemia arendusdirektor)  dan.heering@taltech.ee

Georg Martin, (TÜ merebioloogia juhtivteadur — merebioloogia, merekeskkond, looduskaitse meres, vesiviljelus), 671 8936, 51 63 943, georg.martin@ut.ee

Henn Ojaveer, (TÜ mereökosüsteemide juhtivteadur — mereökosüsteemide ökoloogia ja võõrliigid), 443 4456, 51 58 328, henn.ojaveer@ut.ee

Jüri Elken (TalTech, merefüüsika) juri.elken@taltech.ee

Randel Kreitsberg, (TÜ teaduskommunikatsiooni peaspetsialist, PhD zooloogia — keskkonnatoksikoloogia, toksilised ained, merereostus, reostuse mõju loomadele), 5229383, randel.kreitsberg@ut.ee

Roomet Leiger (TalTech,  Eesti Mereakadeemia direktor)  roomet.leiger@taltech.ee

Toomas Saat, (TÜ Eesti mereinstituudi professor — kalad ja kalandus: Läänemeri ja Peipsi järv), 508 8438, toomas.saat@ut.ee

Urmas Lips (TalTech, meresüsteemid ja merefüüsika) urmas.lips@taltech.ee

Социальная политика и здравоохранение

Ain Raal, (TÜ farmakognoosia professor — Eesti apteegisüsteem, rahvameditsiin, ravimtaimed, looduslikud ravivahendid), 737 5288, 5027574, ain.raal@ut.ee

Anu Masso (TalTech, meediauuringud) anu.masso@taltech.ee

Anu Toots (TLÜ, sotsiaalpoliitika) +372 6409450  anu.toots@tlu.ee

Avo-Rein Tereping,  (TLÜ, eksperimentaalpsühholoogia labori projektijuht; kuulmispsühholoogia, infomüra),  +372 5041732 avo-rein.tereping@tlu.ee

Dagmar Kutsar, (TÜ, lapsed ja nende heaolu; sotsiaalteemad laiemalt), 737 5951, 54 95 511, dagmar.kutsar@ut.ee

Daisy Volmer, (TÜ sotsiaalfarmaatsia dotsent — Eesti apteegisüsteem, apteegiteenuste kvaliteet, eakad ja ravimid, ravijärgimus, ravimiohutus, meditsiinitehnoloogia farmaatsias, farmaatsiaharidus), 737 5298, daisy.volmer@ut.ee

Halliki Harro-Loit, (TÜ, Meedia ja selle muutumine; privaatsus; ajakirjandus ja ajakirjanduskultuur, kool jm.), 737 5189, 506 6826, halliki.harro@ut.ee

Ivi Jõudu (EMÜ, toiduainete ohutu töötlemine) 7313348, 5145367, ivi.joudu@emu.ee

Kariina Laas, (TÜ kliinilise psühholoogia ja tervisepsühholoogia lektor — psühholoogia, vaimne tervis) 5052062 kariina.laas@ut.ee

Karin Kogermann, (TÜ füüsikalise farmaatsia dotsent — ravimiainete valmistamine ja tehnoloogia, antibiootikumide toimemehhanismid, nanopreparaatide disain ja valmistamine, lapsed ja ravimid), 737 5297, karin.kogermann@ut.ee

Kersti Kriisk (TLÜ, sotsiaaltöö) +372 5538032 kersti.kriisk@tlu.ee

Luule Sakkeus (TLÜ, Eesti demograafia keskus, rahvastikuteadus),(+372) 6454 125 ekdk@tlu.ee

Mare Ainsaar, (TÜ sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadur — demograafia, perepoliitika), 737 5936, 517 8132, mare.ainsaar@ut.ee

Mare Saag, (TÜ suu- ja hambahaiguste professor — hambaravi Eestis, suu limaskesta probleemid, kaaries, suulõhede geneetika, hammaste eest hoolitsemine), 731 9855, mare.saag@ut.ee

Margit Keller, (TÜ, Tarbimisühiskond ja konsumerism; euro (raha) kasutuselevõtt jm sotsiaalse kommunikatsiooniga seonduv), 737 5190, 506 2801, margit.keller@ut.ee

Margus Viigimaa (TalTech, biomeditsiin, tervisetehnoloogia) margus.viigimaa@taltech.ee

Marina Järvis (TalTech, tööheaolu ja -ohutus)  marina.jarvis@taltech.ee

Marju Lauristin, (TÜ sotsiaalse kommunikatsiooni professor), 513 8669, marju.lauristin@ut.ee

Mati Roasto (EMÜ, toiduohutus ja -hügieen) 7313 433, 5083710, mati.roasto@emu.ee

Peeter Ross (TalTech)  peeter.ross@taltech.ee

Reeli Sirotkina, (TÜ sotsiaaltöö assistent — eakad, pensionid jne), 737 6158, 5139382, reeli.sirotkina@ut.ee

Rita Nõmmela, (TÜ lastestomatoloogia dotsent — laste hambaravi, hambumusanomaaliad ja nende ravi), 731 9860, rita.nommela@ut.ee

Zsolt Bugarszki (TLÜ, sotsiaalhoolekande ja sotsiaalpoliitika)  Zsolt.Bugarszki@tlu.ee  (CC KOidu.Saia@tlu.ee )

Toivo Maimets, (TÜ rakubioloogia professor — kasvajate bioloogia, tüvirakud, bioeetika, 737 5028, 527 7002, toivo.maimets@ut.ee

Veronika Kalmus, (TÜ sotsioloogia professor — meedia mõju, meedia kasutus, internetiuuringud, lapsed/noored ja internet, internetiohutus), 737 5189, 5662 3583, veronika.kalmus@ut.ee

Спорт

Egert Juuse (TalTech, kergejõustik) egert.juuse@taltech.ee

Jarek Mäestu, (TÜ spordibioloogia dotsent — liikumisaktiivsus, elukestva liikumisharjumuse kujundamine, treenimise põhitõed), 737 5373, 5647 7236, jarek.maestu@ut.ee

Mati Pääsuke, (TÜ kinesioloogia ja biomehaanika professor — terviseuuringud, füsioteraapia, kinesioloogia, spordifüsioloogia), 737 6286, 518 4874, mati.paasuke@ut.ee

Merike Kull, (TÜ tervisekasvatuse lektor — Liikumislabor, Liikuma kutsuva kooli algatus, kehaline aktiivsus Eestis), 737 5367, 5884 8065, merike.kull@ut.ee

Priit Kaasik, (TÜ funktsionaalse morfoloogia professor — liikumis- ja sporditeaduste õpetamine, kehaline töövõime ja tervis), 737 5364, 517 7696, priit.kaasik@ut.ee

Rait Käbin (TalTech, korvpall) rait.kabin@taltech.ee

Uku Rummi (TalTech, võrkpall) uku.rummi@taltech.ee

Vahur Ööpik, (TÜ spordifüsioloogia professor — spordijookide kasutamine ja nende mõju, kliimalabor, ettevalmistus sportlikuks ürituseks või missiooniks teises kliimas), 737 5366, 518 4234, vahur.oopik@ut.ee

Veiko Lember (TalTech, võrkpall)  veiko.lember@taltech.ee

Промышленность и развитие производства

Arvo Oorn  (TalTech, elektroenergeetika ja mehhatroonika) arvo.oorn@taltech.ee

Friedrich Kaasik (TÜ tehnoloogiasiirde ekspert — tehislihased),  52 04864, friedrich.kaasik@ut.ee

Jüri Olt (EMÜ, tootearendus, masinaehitus, diagnostika) 7313358, 5081671, jyri.olt@emu.ee

Kristo Karjust (TalTech, mehaanika ja tööstustehnika)  kristo.karjust@taltech.ee

Martin Eerme (TalTech, masinaehitus) martin.eerme@taltech.ee

Pawan Jumar Dutt (TalTech, intellektuaalne- ja tööstusomand)  pawan.dutt@taltech.ee

Tauno Otto  (TalTech, tehnikateadus) tauno.otto@taltech.ee

Новые материалы, пластмассы, текстиль

Andres Krumme (TalTech, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia) 527 5143 andres.krumme@taltech.ee

Fjodor Sergejev (TalTech, materjalitehnika) fjodor.sergejev@taltech.ee

Heiki Lill (EMÜ, taastuvenergia tootmine, energiasalvestus) +3727313330, heiki.lill@emu.ee

Ilona Oja Acik (TalTech, materjalid päikesepatareidele, elektroonikale, keskkonnale) ilona.oja@taltech.ee

Irina Hussainova (TalTech, mikro- ja nanotehnoloogia) irina.hussainova@taltech.ee

Ivo Leito, (TÜ analüütilise keemia professor — keemia üldiselt, uudse /Erasmus Munduse/ ühisõppekava arendaja), 737 5259, 518 4176,  ivo.leito@ut.ee

Jaan Kers (TalTech, puit) jaan.kers@taltech.ee

Jakob Kübarsepp (TalTech, pulbermetallurgia ja komposiitmaterjalid, materjalide kulumine ja korrosioon) jakob.kubarsepp@taltech.ee

Maksim Antonov (TalTech, pinnakihi omaduste uurimine, kermiste omaduste uurimine, erosioon, abrasiivne kulumine) maksim.antonov@taltech.ee

Malle Krunks (TalTech, nanomaterjalid)  malle.krunks@taltech.ee

Marit Kauk-Kuusik (TalTech, päikesepatareide materjalid) marit.kauk-kuusik@taltech.ee

Timo Kikas (EMÜ, biokütused, nanomaterjalid) 53023636, timo.kikas@emu.ee

Внешняя политика и политика безопасности

Agnes Kasper (TalTech, küberjulgeoleku õigus)  agnes.kasper@taltech.ee

Eiki Berg, (TÜ rahvusvaheliste suhete professor — maailma riikide välispoliitika, rahvusvahelised suhted), 737 5311, 55 37 991, eiki.berg@ut.ee

Holger Mölder (TalTech, rahvusvahelised suhted — julgeolek ja kultuur) holger.molder@taltech.ee

Rain Ottis (TalTech, küberkaitse, kriitiline infrastruktuur)  rain.ottis@taltech.ee

Raul Toomla, (TÜ, rahvusvaheline poliitika ja rahvusvahelised suhted), 737 6583, raul.toomla@ut.ee

Stefano Braghiroli, (TÜ Euroopa õpingute lektor — Euroopa Liit, Euroopa parlament, Itaalia poliitika, paremäärmuslus ja populism), 737 6581, 5855 2815, stefano.braghiroli@ut.ee (Suhtluskeel inglise keel)

Toomas Ruuben (TalTech, kriitiline side)  toomas.ruuben@taltech.ee

Urmas Pappel, (TÜ Aasia poliitika nooremteadur — Hiina poliitika), 516 8744, urmas.pappel@ut.ee

Правовое пространство гособороны

Carri Ginter, (TÜ Euroopa õiguse dotsent — EL-i õigus), 5018498, carri.ginter@ut.ee

Jaan Ginter, (TÜ kriminoloogia professor — kriminaalõigus, õigustemaatika laiemalt) 737 5973, 516 4273, jaan.ginter@ut.ee

Jaan Sootak, (TÜ kriminaalõiguse professor, karistusõiguse osakonna juhataja), 737 5971, 53 401 663, jaan.sootak@ut.ee

Jüri Ginter, (TÜ, haridusõigus, sotsiaaleetika ja hariduseetika, täiskasvanute koolitus, hariduskorraldus), 7375157, juri.ginter@ut.ee

Lauri Mälksoo, (TÜ rahvusvahelise õiguse professor, avaliku õiguse osakonna juhataja — rahvusvaheline õigus), 50 37 171, lauri.malksoo@ut.ee

Paloma Krõõt Tupay, (TÜ riigiõiguse lektor — riigiõigus), 53014420, palomakreet.tupay@ut.ee

Peep Pruks, (TÜ õigusteaduskonna direktor), 510 5511, peep.pruks@ut.ee

Raul Narits, (TÜ võrdleva õigusteaduse professor), 50 15 428, raul.narits@ut.ee

Tanel Kerikmäe (TalTech, EL õigus, tehnoloogiaõigus)  518 2037 tanel.kerikmae@taltech.ee

Thomas Hoffmann  (TalTech, tehisintellekt, eraõigus)  thomas.hoffmann@taltech.ee