ERR: Kui valimisnimekirjades on naisi ja mehi võrdselt, siis kas ka parlamendis on naisi rohkem?