Kui hoolid faktidest ja teaduspõhisest arutelust, siis küsi:

Väitlusselts valimisstuudiost: Lukas, istu, hinne 2+

ERRi valimisstuudio haridus- ja teaduspoliitikast oli kui tunnikontroll enne lõpueksamit. Väike hindeline töö, mis on abiks nii valijale kui poliitikule.

Ühelt poolt saab ühiskond selgust, mis ootab meie haridust ja teadust ees, teisalt saavad erakonnad aimu, kui edukad ja argumenteeritud on nende ideed ausas väitluses. Nõnda saavad kõik väitlejad oma hinnetelehele väikese märgi maha meile omasel skaalal 1-5.

Loe tebatil osalenutele antud tagasisidet siit.